Custom Search

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เรียนฝึกอาชีพฟรี

ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เปิดเรียนฝึกอาชีพฟรีแก่ผู้ที่สนใจ ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนฝึกอาชีพฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งก็จะมีเรียน นวดแผนไทย-นวดฝ่าเท้า ตัดผม ซ่อมคอมพ์ ซ่อมมือถือ ซ่อมโทรทัศน์-วิทยุ ศิลปะประดิษฐ์ วาดรูป เพ้นท์ผ้าบาติก ทำอาหาร ฟรีมากมาย ให้เลือก รีบๆมาเรียนฝึกอาชีพฟรีกันนะ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพ


1.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล
ที่ตั้ง ซอยปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2331-7573-4

หลักสูตร
1. หลักสูตร 80 ชั่วโมง ( 1 เดือน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
- อาหารว่าง- เบเกอรี่- แปรรูปอาหารและสมุนไพร- อาหารคาว- ศิลปประดิษฐ์ (ดอกไม้ดิน ดอกไม้ถุงน่อง)- นวดแผนโบราณ- นวดฝ่าเท้า- การจัดดอกไม้สด- ร้อยลูกปัด- คอมพิวเตอร์(การใช้โปรแกรม)

2. หลักสูตร 160 ชั่วโมง (2 เดือน) เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
- เสริมสวย ระดับ 1- ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1- ตัดเย็บเสื้อผ้า ระดับ 1- การสร้างแบบเสื้อผ้า (แพทเทิร์น)

3. หลักสูตรเรียน 40 ชั่วโมง (1 เดือน) เรียน วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
-แกะสลักกระจกและกรอปรูปวิทยาศาสตร์

4. หลักสูตรเรียน 80 ชั่วโมง (4 เดือน)
4.1 หลักสูตรเรียน 4 เดือน เรียนวันเสาร์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
- อาหารว่าง-เบเกอรรี่- อาหารคาว- แทเทิร์น- ศิลปประดิษฐ์ (ปั้นดอกไม้จากดินไทย)- ดอกไม้จากถุงน่อง- แกะสลักผักและผลไม้- ร้อยลูกปัด- ผ้าบาติก- นวดแผนโบราณ- นวดฝ่าเท้า- สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้- คอมพิวเตอร์(การใช้โปรแกรม)- ซ่อมโทรศัพท์มือถือ- แปรรูปอาหารและสมุนไพร- เพ้นท์ผ้า
4.2 หลักสูตรเรียน 4 เดือน วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
- อาหารว่าง-เบเกอรรี่- อาหารคาว- แพทเทิร์น- ศิลปประดิษฐ์ (ปั้นดอกไม้จากดินไทย)- ดอกไม้ผ้าระบายสี- การจัดดอกไม้สด- ร้อยลูกปัด- ผ้าบาติก- นวดแผนโบราณ- นวดฝ่าเท้า- สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้- คอมพิวเตอร์(การใช้โปรแกรม)- ซ่อมโทรศัพท์มือถือ- แปรรูปอาหารและสมุนไพร- เพ้นท์ผ้า

5. หลักสูตรเรียน 125 ชั่วโมง (6 เดือน) เรียน วันเสาร์/อาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
5.1 หลักสูตรเรียน 6 เดือนวันเสาร์
วิชาที่เปิดสอน
- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สอบประเมินความรู้พื้นฐาน)- ช่างไฟฟ้า- ช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ)- ช่างซ่อมวิทยุ- เสริมสวยระดับ 1- ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
5.2 หลักสูตรเรียน 6 เดือนวันอาทิตย์
วิชาที่เปิดสอน
- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สอบประเมินความรู้พื้นฐาน)- ช่างไฟฟ้า- ช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ)- ช่างซ่อมวิทยุ- เสริมสวยระดับ 1- ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1

2.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี
ที่ตั้ง สวนลุมพินี ตรงข้ามเกาะลอยด้านถนนสารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2251 5849, 0 2251 5268

วิชาที่เปิดสอน
หลักสูตร 1 เดือน (60 ชั่วโมง) เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
อินเตอร์เน็ต (เรียนที่วัดมหาพฤฒาราม)

หลักสูตร 1 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
-อาหารคาว -อาหารว่าง-เบเกอรี่ -ขนมไทย -การทำไวน์และแปรรูปสมุนไพร -แกะสลักผักผลไม้ -จัดดอกไม้สด -ดอกไม้จากดินหอม -ดอกไม้ใยบัว -เพ้นท์ผ้าบาติก -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ -ซ่อมจักร -ตัดเสื้อผ้ากางเกงเด็ก -ร้อยลูกปัด

หลักสูตร 4 เดือน (250 ชั่วโมง) เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์)
-เย็บจักรอุตสาหกรรม -ปักจักร -แพทเทริน์ -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1,2 -เสริมสวยระดับ 1,2 -ตัดเสื้อสตรีระดับ 1,2 -ถักแก้ว -นวดแผนโบราณ

หลักสูตร 4 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์
-ของชำร่วย -เทียนแฟนซี -ดอกไม้ดินหอม -อาหาคาว -อาหารนานาชาติ -อาหารว่าง -ขนมไทย -เบเกอรี่ -ขนมโรตี -จัดดอกไม้สด -ดอกไม้ใยบัว -ผลิตภัณฑ์จากเชือก -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ -สิ่งประดิษฐ์จกกระดาษ -แกะสลัก -ดอกไม้เกล็ดปลา -ร้อยลูกปัด -ถักแก้ว -เพ้นท์ผ้าบาติก -นวดแผนโบราณ

หลักสูตร 6 เดือน (125 ชั่วโมง)เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์-คอมพิวเตอร์(เรียนที่วัดมหาพฤฒาราม)
-ปักจักร -ตัดเสื้อสูท -ตัดเสื้อผ้าชาย -เย็บจักรอุตสาหกรรม -แพตเทิร์น -ดีไซน์ -ตัดเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1,2 -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1,2 ไฟฟ้า -ช่างซ่อมวิทยุ -ช่างซ่อมโทรทัศน์ -ช่างซ่อมวีดีโอ -ช่างซ่อมจักร -ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

3.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส
ที่ตั้ง ซอยเจริญกรุง 72 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2292 0194 และ 0 2289 3478

วิชาที่เปิดสอน
-ตัดผมสุภาพบุรุษ 1 -ตัดผมสุภาพบุรุษ 2 -เสริมสวยระดับ 1 -เสริมสวยระดับ 2 -ศิลปะประดิษฐ์ -สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ -สมุนไพร -ช่างไฟฟ้า -คอมพิวเตอร์ -ช่างซ่อมวีดีโอ -เพ้นท์แก้ว -กระจก -พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ -ผ้าบาติก -จัดดอกไม้สด -ดอกไม้ผ้าระบายสี -ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ -ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 1 -ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 2 -การสรางแพทเทิร์น -นวดแผนโบราณ -ตัดเสื้อกางเกงชาย -ตัดเสื้อสูทชาย - หญิง -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ -เย็บจักรอุตสาหกรรมดีไซน์ -ช่างวิทยุ 1 -ช่างวิทยุ 2 -ช่างซ่อมโทรทัศน์สี-ขาวดำ -แกะสลักผัก-ผลไม้ และงานใบตอง -อาหารว่าง -อาหารคาว -เบเกอรี่ -ดนตรีไทย


4.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด
ที่ตั้ง ซอยจรัลสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2423 2026

วิชาที่เปิดสอน
-ตัดผมสุภาพบุรุษ 1 -ตัดผมสุภาพสตรี 2 -เสริมสวยระดับ 1 เสริมสวยระดับ 2 -ศิลปะประดิษฐ์-ศิลปะประยุกต์ -ไฟฟ้า -ของชำร่วย -ดอกไม้จากเกล็ดปลา -ตัดเสื้อสูทชาย - หญิง -อาหารว่าง -ขนมไทย -อาหารคาว -ซ่อมรองเท้า -คอมพิวเตอร์ -จักรอุตสาหกรรม -ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 1 -ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 2 -การสร้างแพทเทิร์น -นวดแผนโบราณ -ตัดเสื้อกางเกงชาย -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ -ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร -เรซิ่นกลาส -ซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ -ผ้าบาติก -เพ้นท์แก้ว เพ้นท์กระจก -พวงมาลัยดอกไม้สด บายศรี -ซ่อมคอมพิวเตอร์


หรือจะเข้าไปดูได้ที่ http://www.archeep79.ob.tc/

5.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี)
ที่ตั้ง ภายในตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2540 4375-6

วิชาที่เปิดสอน
-ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการค้า -ขนมไทย -ตัดเสื้อสตรีระดับ 1 -ตัดเสื้อสตรีระดับ 2 -ศิลปะประดิษฐ์ -กัดลายกระจกและพ่นทราย -ซ่อมคอมพิวเตอร์ -กรอบรูปและกรอบวิทยาศาสตร์ -แปรรูปสมุนไพร -เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก -ศิลปะประยุกต์และการทำผ้าบาติก -การจัดดอกไม้พื้นฐานและ ประยุกต์ในการประกอบอาชีพ -เสริมสวย 1 -เสริมสวย 2 -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1 -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 2 -อาหารว่าง -เบเกอรี่ -นวดแผนโบราณ -อาหารไทย

6.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย
ที่ตั้ง วัดสุทธาวาส ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2412 4611-2
การเดินทาง รถประจำทางสาย 40, 42, 56, 57, 68, 81, 91, ปอ509, ปอ510, ปอ542 และต่อด้วยรถสองแถวเข้าซอย หรือมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

วิชาที่เปิดสอน
-ตัดเย็บเสื้อผ้าระดับ 1-2 -เสริมสวยระดับ 1 -2 -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1-2 -นวดแผนไทย -อาหารคาว -อาหารว่าง -ขนมไทย -เบเกอรี่ -ซ่อมคอมพิวเตอร์ -ซ่อมโทรศัพท์มือถือ -ช่างอิเลคโทรนิค -ไฟฟ้า -ช่างซ่อมโทรทัศน์ -ช่างซ่อมวิทยุและเครื่องขยายเสียง -จัดดอกไม้สด แกะสลัก และงานใบตอง -ดอกไม้ดิน -ดอกไม้ผ้า,ใยบัว,เกล็ดปลา -พานพุ่ม -บายศรี -สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษสา -เพ้นท์ผ้า,แก้ว,ไม้ -ร้อยลุกปัด -สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ -สานผักตบชวา -บาติก,มัดย้อม -วาดรูป -กรอบรูป,กัดลายกระจก -เทียนแฟนซี

7.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 1
ที่ตั้ง สวนจตุจักร (ลานจอดรถ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2272-4741, 0 2272-4742

วิชาที่เปิดสอน
-ตัดผมสุภาพบุรุษ -เสริมสวย สิ่งประดิษฐ์ -นวดแผนไทย -ดอกไม้ใยบัว -เทียนแฟนซี -เพ้นท์แก้ว -กระจก -เบเกอรี่ -ดอกไม้จากดินหอม -แกะสลักผักและผลไม้ -อาหารว่าง -อาหารคาว

8.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตึกสุโขทัย ชั้น 2 ห้อง 0214
โทรศัพท์ 0 2809-8026 กด 8 , 04113-6125

หลักสูตร
1. หลักสูตร 80 ชั่วโมง ( 1 เดือน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
-ซ่อมคอมพิวเตอร์-ดอกไม้ดินไทย-นวดแผนไทย-จัดดอกไม้สดและดอกไม้อบแห้ง-ถักเชือกเมคราแม่-ร้อยลูกปัด-ดอกไม้ใยบัว -แปรรูปสมุนไพรและของชำร่วย-เทียนแฟนซี-แกะสลักผัก-ผลไม้ -ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา-ผ้าบาติก -อาหารคาว-นวดอาหารว่าง-ขนมไทย-เบเกอรี่

2. หลักสูตร 80 ชั่วโมง ( 2 เดือน) เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 - 15.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
-ซ่อมโทรศัพท์มือถือ-นวดแผนไทย-ดอกไม้ดินญี่ปุ่น-ดอกไม้ใยบัว -จัดดอกไม้สดและงานใบตอง-ผ้าบาติก -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ - กัดลายกระจก-แกะสลักผัก-ผลไม้ -ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา-ร้อยลูกปัด-อาหารคาว-นวดอาหารว่าง-ขนมไทย-เบเกอรี่

3. หลักสูตร 160 ชั่วโมง ( 2 เดือน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
-เสริมสวย-ตัดผมชายระดับ 1-ตัดผมชายระดับ 2-ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ 1-ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ 2

4. หลักสูตร 160 ชั่วโมง ( 4 เดือน) เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 - 15.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
-เสริมสวย-ตัดผมชายระดับ-ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ 1-ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ
2

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ชวงนี้เศรษฐกิจแย่ คนตกงานกันเยอะ ผมก็เลยอยากจะมาแนะนำ การเพิ่มรายได้ ให้กับตนเอง

นั่นก็คือ การไปเรียนศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นฟรี ซึ่งเรียนแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เรียนฟรี ที่ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร.

เท่าที่หาข้อมูลมาได้ ก็มีอยู่ 8ศูนย์ด้วยกัน ก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆ ให้มาเรียนฝึกอาชีพกัน หากมีเวลาว่าง ยังไงก็ลองดูข้อมูล แล้วไปหาที่เรียนใกล้ๆ กันเองนะครับ.................

_____________________________________________________

เรียนฟรีศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 ศูนย์
_____________________________________________________________
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. ชาย - หญิง อายุ 10 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก - เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโคติดต่อร้ายแรง หรือโรคน่ารังเกียจ
6. เฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์ต้องพิมพ์ดีดได้
7. เฉพาะวิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (ผ่านการประเมิน)
8. เฉพาะวิชาช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ)
______________________________________________________
หลักฐานการสมัคร
1. บัตรประชาชน หรืบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้(มีรูป)
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
______________________________________________________
คุณวุฒิที่ได้รับเมื่อจบหลักสูตร
1. จบหลักสูตรตั้งแต่ 120 ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรที่ออกให้โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. จบหลักสูตรต่ำกว่า 120 ชั่วโมง จะได้รับเกียรติบัตรที่ออกให้โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชการรับสมัคร
(กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา การรับสมัครจากศูนย์แต่ละศูนย์อีกครั้ง)
______________________________________________________
1. หลักสูตร 1 เดือน
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (80 ชั่วโมง)เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.รับสมัครจำนวน 10 รุ่น/ปี
- รุ่นที่ 1 รับสมัคร 5 สิงหาคม - 30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม
- รุ่นที่ 2 รับสมัคร 5- 30 ตุลาคม เปิดเรียน พฤศจิกายน
- รุ่นที่ 3 รับสมัคร 5- 30 พฤศจิกายน เปิดเรียน ธันวาคม
- รุ่นที่ 4 รับสมัคร 5- 30 ธันวาคม เปิดเรียน มกราคม
- รุ่นที่ 5 รับสมัคร 5- 30 มกราคม เปิดเรียน กุมภาพันธ์
- รุ่นที่ 6 รับสมัคร 5- 30 กุมภาพันธ์ เปิดเรียน มีนาคม
- รุ่นที่ 7 รับสมัคร 5 มีนาคม - 30 เมษายน เปิดเรียน พฤษภาคม
- รุ่นที่ 8 รับสมัคร 5- 30 พฤษภาคม เปิดเรียน มิถุนายน
- รุ่นที่ 9 รับสมัคร 5- 30 มิถุนายน เปิดเรียน กรกฎาคม
- รุ่นที่ 10 รับสมัคร 5- 30 กรกฎาคม เปิดเรียน สิงหาคม
2. หลักสูตร 2 เดือน
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ (160 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.รับสมัคร จำนวน 5 รุ่น/ปี
- รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 สิงหาคม - 30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม - พฤศจิกายน
- รุ่นที่ 2 รับสมัคร 5- 30 พฤศจิกายน เปิดเรียน ธันวาคม - มกราคม
- รุ่นที่ 3 รับสมัคร 5- 30 มกราคม เปิดเรียน กุมภาพันธ์ - มีนาคม
- รุ่นที่ 4 รับสมัคร 5 มีนาคม - 30 เมษายน เปิดเรียน พฤษภาคม - มิถุนายน
- รุ่นที่ 5 รับสมัคร 5- 30 มิถุนายน เปิดเรียน กรกฎาคม - สิงหาคม
3. หลักสูตร 4 เดือน
วันเสาร์/วันอาทิตย์ (80 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 - 15.00 น.เปิดรับสมัคร จำนวน 3 รุ่น/ปี
- รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม - มกราคม
- รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัคร 5 - 31 มกราคม เปิดเรียน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
- รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัคร 1 - 31 พฤษภาคม เปิดเรียน มิถุนายน - กันยายน
4. หลักสูตรเรียน 6 เดือน
วันเสาร์/อาทิตย์ (125 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 -15.00 น. เปิดรับสมัคร จำนวน 2 รุ่น/ปี
- รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัคร 1 - 30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม - มีนาคม
- รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัคร 1- 31 มีนาคม เปิดเรียน เมษายน - กันยายน
ตามไปดู ในหัวข้อถัดไปของบล็อคนะครับ
ว่ามีวิชาอะไรบ้างที่เปิดสอน สถานที่เรียน เบอร์ติดต่อ
_____________________________________________________________

วิทยาลัยสารพัดช่าง

สำหรับการเรียนฝึกอาชีพนั้น ก็จะมีวิทยาลัยสารพัดช่าง เปิดสอนฝึกอาชีพระยะสั้น จะมีวิชาให้เลือกเรียนมากมาย ค่าเรียนก็ถูก เรียนจบหลักสูตร ก็สามารถ นำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา ไปประกอบอาชีพได้
  • 1.วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

02-223-2276,02-223-1069..

ที่นี่มีเรียน Graphic Design with Illustrator, Graphic Design with Photoshop, Graphic Design with InDesign, โปรแกรม Dream Weaver, การออกแบบงานกราฟฟิกบนเว็บเพจ, เขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม Inventor, เขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม Solid works, เขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม Auto Cad 2D, ซ่อมมือถือ, ซ่อมคอมพ์ และอีกหลายอย่างให้เลือก


  • 2.วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


เลขที่ 474/2 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-236-1312, 02-236-1245

http://www.spy.ac.th/index.htm....

  • 3.วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี


โทร.02-4375371, 02-438-1133, 02-437-5512

http://www.tpc.ac.th/

  • 4.วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง


332 จรัญสนิทวงศ์ 68 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร

โทร.02-424-1944, 02-424-0776

http://www.nlpoly.org/โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ

สำหรับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ก็เปิดสอนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น เปิดรับสมัครทั้ง 10แห่ง ก็จะมีเรียนฝึกอาชีพ ทั้งวันจันทร์-วันศุกร์ และหลักสูตรเรียนฝึกอาชีพ เสาร์ อาทิตย์ สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนฝึกอาชีพก็สามารถ เข้าไปดูเว็บไซต์ ของสถานที่เรียนได้ครับ

1.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ บ่อนไก่

เลขที่ 99/3 ซอยปลูกจิต3 ถนนพระราม4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีเรียนซ่อมคอมพ์ และอื่น ๆ
โทร 0-2251-7950, 0-2250-0418
http://www.geocities.com/bonkaibangkok/2.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ (ม้วนบำรุงศิลป์)

ซอยนาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 มีวิชาให้เลือกเรียนมากมาย ค่าเรียนถูกมากแค่ 105 บาท สำหรับคอมพิวเตอร์ 305 บาทเท่านั้นเอง
โทร. 0-2514-18403.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 และ 2

ที่ตั้ง ซอยประชาสงเคราะห์ 17 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 0 2239
โทรศัพท์ 02-239-6929 ,02-246-5769

http://www.geocities.com/dindang1/4.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ
ที่ตั้ง เลขที่ 208 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-426-36535.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุปถัมภ์

ที่ตั้ง เลขที่ 38 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 81 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-429-3573

http://www.luangpor.net/mos/6.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก

ที่ตั้ง ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ตำบลดคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2543 2903

http://nongchok.net/7.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร กาญจนสิงหาสน์

ที่ตั้ง เลขที่ 686 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2410 1012

http://www.geocities.com/freehomepage2006/8.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร คลองเตย

ที่ตั้ง เลขที่ 6/199 ล็อก 6 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2240 0009

http://www.khlongtoei.com/9.โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ (บางรัก)

มีเรียนวันจันทร์ - ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.วันอาทิตย์ 09.00 - 16.00 น. ค่าเรียน 202.- บาท
โทร. 02 2366929

http://www.vtcbangrak.ob.tc/