Custom Search

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

ชวงนี้เศรษฐกิจแย่ คนตกงานกันเยอะ ผมก็เลยอยากจะมาแนะนำ การเพิ่มรายได้ ให้กับตนเอง

นั่นก็คือ การไปเรียนศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นฟรี ซึ่งเรียนแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เรียนฟรี ที่ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร.

เท่าที่หาข้อมูลมาได้ ก็มีอยู่ 8ศูนย์ด้วยกัน ก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆ ให้มาเรียนฝึกอาชีพกัน หากมีเวลาว่าง ยังไงก็ลองดูข้อมูล แล้วไปหาที่เรียนใกล้ๆ กันเองนะครับ.................

_____________________________________________________

เรียนฟรีศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 ศูนย์
_____________________________________________________________
คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย
2. ชาย - หญิง อายุ 10 ปีขึ้นไป
3. อ่านออก - เขียนได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่เป็นโคติดต่อร้ายแรง หรือโรคน่ารังเกียจ
6. เฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์ต้องพิมพ์ดีดได้
7. เฉพาะวิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (ผ่านการประเมิน)
8. เฉพาะวิชาช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ)
______________________________________________________
หลักฐานการสมัคร
1. บัตรประชาชน หรืบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้(มีรูป)
2. รูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
______________________________________________________
คุณวุฒิที่ได้รับเมื่อจบหลักสูตร
1. จบหลักสูตรตั้งแต่ 120 ชั่วโมงขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรที่ออกให้โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. จบหลักสูตรต่ำกว่า 120 ชั่วโมง จะได้รับเกียรติบัตรที่ออกให้โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชการรับสมัคร
(กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา การรับสมัครจากศูนย์แต่ละศูนย์อีกครั้ง)
______________________________________________________
1. หลักสูตร 1 เดือน
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (80 ชั่วโมง)เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.รับสมัครจำนวน 10 รุ่น/ปี
- รุ่นที่ 1 รับสมัคร 5 สิงหาคม - 30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม
- รุ่นที่ 2 รับสมัคร 5- 30 ตุลาคม เปิดเรียน พฤศจิกายน
- รุ่นที่ 3 รับสมัคร 5- 30 พฤศจิกายน เปิดเรียน ธันวาคม
- รุ่นที่ 4 รับสมัคร 5- 30 ธันวาคม เปิดเรียน มกราคม
- รุ่นที่ 5 รับสมัคร 5- 30 มกราคม เปิดเรียน กุมภาพันธ์
- รุ่นที่ 6 รับสมัคร 5- 30 กุมภาพันธ์ เปิดเรียน มีนาคม
- รุ่นที่ 7 รับสมัคร 5 มีนาคม - 30 เมษายน เปิดเรียน พฤษภาคม
- รุ่นที่ 8 รับสมัคร 5- 30 พฤษภาคม เปิดเรียน มิถุนายน
- รุ่นที่ 9 รับสมัคร 5- 30 มิถุนายน เปิดเรียน กรกฎาคม
- รุ่นที่ 10 รับสมัคร 5- 30 กรกฎาคม เปิดเรียน สิงหาคม
2. หลักสูตร 2 เดือน
เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ (160 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.รับสมัคร จำนวน 5 รุ่น/ปี
- รุ่นที่ 1 รับสมัคร 1 สิงหาคม - 30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม - พฤศจิกายน
- รุ่นที่ 2 รับสมัคร 5- 30 พฤศจิกายน เปิดเรียน ธันวาคม - มกราคม
- รุ่นที่ 3 รับสมัคร 5- 30 มกราคม เปิดเรียน กุมภาพันธ์ - มีนาคม
- รุ่นที่ 4 รับสมัคร 5 มีนาคม - 30 เมษายน เปิดเรียน พฤษภาคม - มิถุนายน
- รุ่นที่ 5 รับสมัคร 5- 30 มิถุนายน เปิดเรียน กรกฎาคม - สิงหาคม
3. หลักสูตร 4 เดือน
วันเสาร์/วันอาทิตย์ (80 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 - 15.00 น.เปิดรับสมัคร จำนวน 3 รุ่น/ปี
- รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม - มกราคม
- รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัคร 5 - 31 มกราคม เปิดเรียน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
- รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัคร 1 - 31 พฤษภาคม เปิดเรียน มิถุนายน - กันยายน
4. หลักสูตรเรียน 6 เดือน
วันเสาร์/อาทิตย์ (125 ชั่วโมง) เวลาเรียน 09.00 -15.00 น. เปิดรับสมัคร จำนวน 2 รุ่น/ปี
- รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัคร 1 - 30 กันยายน เปิดเรียน ตุลาคม - มีนาคม
- รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัคร 1- 31 มีนาคม เปิดเรียน เมษายน - กันยายน
ตามไปดู ในหัวข้อถัดไปของบล็อคนะครับ
ว่ามีวิชาอะไรบ้างที่เปิดสอน สถานที่เรียน เบอร์ติดต่อ
_____________________________________________________________

236 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ23 ตุลาคม 2552 01:13

  ขอบคุณที่แนะนำ
  จะรีบไปเรียนเลย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2552 01:06

  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร(ขตวังทองหลาง)
  http://www.chokchai-4.ob.tc
  โครงการอบรมวิชาชีพฟรีสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
  เรียนที่ อาคารมีนะโยธิน ตลาดโชคชัย 4 ซ.ลาดพร้าว 53 ถ.ลาดพร้าว กรุงเทพ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2552 05:11

  อยากไปเรียนจัง

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ23 พฤศจิกายน 2552 14:04

  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานคร
  ใช่ทีอยู่หลังตลาดโชคชัยรึป่าว?

  ตอบลบ
 5. ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด เรียนฟรี หลายหลักสูตร ทุกวัน ดูรายละเอียดได้ที่
  http://www.archeep79.ob.tc

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ8 กรกฎาคม 2555 23:37

   คอมพิวเตอร์ แนะนำให้เรียนเสาร์อาทิตย์ อาจารย์วีระ สอนดีมากๆๆๆๆ

   ลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ7 มีนาคม 2553 22:01

  เรียนฟรี แต่บริการไม่ดี พูดไม่เพราะ กฏระเบียบมากเรื่องมาก
  ที่แรกกะว่าจะลดค่าใช้จ่ายหาของฟรีเรียนไม่นึกว่าที่สำหรับเปิดบริการประชาชน เข้าไปเจอแต่นักเลง เล่นพรรคพวก ลับหลังก็นั่งนินทานักเรียน
  ดูไม่ค่อยจริงใจ เราพูดกับเขาเพราะทุกคำ แต่เวลาตอบมาดังเราเข้าไปขอทานเรียนครูบางคนเท่านั้นคะ่ที่ดี(ต้องเจอเอง)บางคนปากหวาน..ก้น...ว..เคยเรียนที่ศูนย์บางพลัดสุดยอดมาก..บริการดีเลิศระดับประเทศ..ตั้งใจสั่งสอน ระเบียบเป็นเยี่ยมดุจผู้ดีเก่ามาอบรม...เลยคะ่เยี่ยมแบบยากยกถ้วยเทิดทูดให้เลยเจ้าคะ่ดีจริงๆนะของฟรีมีที่ไหน..อยากได้ต้องอดทน..

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ7 มีนาคม 2553 23:02

  ครับ ก็ต้องอดทน
  อาจพลิกกลับมา เป็น แรงส่ง ให้เรา พัฒนาต่อไปได้

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ26 มีนาคม 2553 06:02

  เรียนฟรี ก็จริง แต่ถ้าพูดไม่ดีมากๆ ก็ไม่อยากไปอ่ะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ26 มีนาคม 2553 18:00

  เรียนๆไปเถอะ เรียนฟรี ได้ความรู้ด้วย เจออะไรก็ทนเอา

  ตอบลบ
 10. ของฟรี มีอะไรดีบ้าง?

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ2 เมษายน 2553 08:23

  เครียด ตกงาน ทำไงดี

  ตอบลบ
 12. บุรินทร์6 เมษายน 2553 07:42

  เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ แต่คงไม่ได้ไปเรียน
  อยากไปเหมือนกัน ยังไม่สะดวกครับ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2553 02:24

  ว่างเรียนเสาร์-อาทิตย์ค่ะ บ้านอยู่เลยลำสาลีมานิดนึง
  อยากเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า แต่ศูนย์ม.รามฯ ยังโทรติดต่อไม่ได้เลย
  เว็บไหนก็ไม่มีอะไรบอกว่าเค้ารับสมัครเมื่อไร
  นี่ว่าจะไปเรียนที่ตลาดจตุจักร2มีนบุรีละ
  แต่ก็อยากเรียนที่ที่เค้าอยากให้ความรู้เราจริงๆ เพราะไม่มีพื้นอะไรเลย
  ใครมีอะไรแนะนำบ้างมั้ยคะ ว่าไปเรียนที่ศูนย์ไหนดี
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2553 06:33

  ผมเคยไปเรียนซ่อมคอมพ์ที่ ศูนย์ของเขตวังทองหลางหลังตลาดโชคชัยสี่
  ก็เห้นเค้าไปเรียน ตัดเย็บเสื้อผ้ากันอยู่นะ
  ไม่ไม่รู้ว่าสอนดีหรือไม่ไดยังไง

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2553 06:22

  อยากไปเรียนทำขนมไทยมากเลยแต่ไมรู้ว่าจะต้องได้เรียนอย่างอื่นหรือป่าวนะ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ24 กรกฎาคม 2553 11:05

  อยากจะเรียนทำอาหารต้องสมัครที่ไหน

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ28 กรกฎาคม 2553 03:18

  อยากเรียนเหมือนกันแต่ ชักไม่แน่ใจแล้ว

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2553 19:25

  ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัดเปิดอบรมวิชาชีพฟรี โทร. 02-423-2025-6 หรือ http://bangpald.blogspot.com

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2553 23:48

  เคยไปเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะ ที่บางพลัด อาจารย์สอนดี อารมณ์ดีไม่เครียดด้วย

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ6 สิงหาคม 2553 11:10

  ....ขอบคุณที่ให้ข้อมูล ครับ..
  ...........ตอนนี้แฟนไม่ได้ทำงาน ว่าจะให้เขาไปเรียนที่ศูนย์ราม เกี่ยวกับอาหาร หรือไม่ก็เบเกอรี่ ไม่รู้ว่าที่นี้สอนดีหรือเปล่า ใครมีข้อมูลช่วยชี้แนะด้วยครับ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ20 สิงหาคม 2553 22:32

  ขอบคุณคะ ที่ให้ข้อคิด

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ21 สิงหาคม 2553 18:27

  เพื่อนเราเคย
  ไปเรียนทำอาหาร ที่ศูนย์ราม นะ
  แล้วเค้า จะทำอาหารมาฝากด้วย
  เรียนนะเรียนฟรีนะ
  แต่ว่า จะมีค่าจ่าย คือค่าวัตถุดิบ ใการทำอาหาร แต่ละครั้งนะ

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ24 สิงหาคม 2553 04:18

  อยากเรียนแพทเทริ์น มีที่ไหนสอนดีบ้างช่วยแนะนำด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ26 สิงหาคม 2553 03:27

  อดทนครับ

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ8 กันยายน 2553 09:03

  อาจารย์ เลิศศักดิ์ ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด สอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 น่ารักมากค่ะ สอนเป็นกันเองดี สนุกไม่น่าเบื่อ สอนเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของลูกศิษย์ที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องคอมมาเลย ไม่เคยเห็นอาจารย์เหนื่อยและรำคาญลูกศิษย์ที่เข้าใจยากเลย อยากให้อาจารย์ทุกคนของไทยเรา เป็นแบบนี้ทุกคนค่ะ มีจิตวิญญาณความเป็นครูที่แท้จริง ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดไปนะค่ะ ศิษย์เก่าที่นับถืออาจารย์อย่างสูงค่ะ ฝากบอกทุกคนที่ได้อ่านด้วยว่า ที่ศูนย์ฝึกอาชีพมีครูสอนคอมพิวเตอร์ที่น่ารักมากๆ ลองมาเรียนดูนะค่ะ แล้วจะรู้ว่าที่พูดไม่ได้เว่อร์

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ9 กันยายน 2553 00:34

  ด่วน!!!
  รับสมัครพนักงานนวดสปา ขัดผิว พอกตัว นวดหน้า
  รายได้ดี
  คุณสมบัติ
  1. เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
  2. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. เงินเดือน 7500 ขึ้นไป + ค่ามือ + ค่าทิป

  ร้านพันเกสรสปา แถววิภาวดี รังสิต
  ติดต่อ ทราย
  เบอร์ 0835433057

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ19 กันยายน 2553 00:58

  อยากไปเรียนจังแต่ไม่มีโอกาศอยากให้คนที่มีโอกาศ
  ไปเรียนตั้งใจเรียนเป็นสองเท่าเลยค่ะ

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ19 กันยายน 2553 10:58

  ศูนย์ฝักอาชีพที่ตลาดโชคชัย4 วิชาที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มสอนดีมั๊ย
  (หากผู้สอนไม่จริงใจหรือใจร้าย)ทนไม่ได้แน่ ใครรู้ช่วยบอกด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ19 กันยายน 2553 20:59

  จะไปเรียนศูยน์ฝึกอาชีพที่วัดธรรมมงคล พระโขนง

  อยากเรียนเบเกอรี่
  ไม่ทราบว่าอาจารย์ที่สอนเบเกอรี่จะใจดีไหม

  เพราะว่าไม่ทำ
  แต่อยากเรียนไม่อยากอยู่ว่างๆ

  ตอบลบ
 30. เรียนที่วัดธรรมมงคล ศูยน์ฝึกอาชีพ
  ก็ได้ อ.เล็ก (อ.จริญญา กลิ่นทิพย์) สอนเสริมสวยดีมากเลย
  อาจารย์ก้แต่งตัวเก่งมาก และก็ ทำผมสวยมีเอกล้กษณ์มากเลย
  และอาจาย์โครตจะแนว ๆ ๆ ๆด้วยละ
  เราเรียนมาแล้ว ชอบ ๆๆๆๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2555 02:58

   ถ้าจะเรียนซอยอย่างเดียวมี่ไหมคะ เพราะตอนนี้เป็นเด็กสระไดร์อยู่อ่ะค่ะ อยากเรียนซอยผมหญิงเพิ่ม

   ลบ
 31. จริงด้วยเราเรียนกะอ.มาแล้ว อาจารย์เขาก็สอนดีนะ
  เราอยากได้อะไรก็ให้หมด
  เรารู้สิกชอบมากเลยละ
  อ.เล็กนะ

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2553 00:43

  เคยแต่ไปเรียนซ่อมคอมพ์ที่ตลาดโชคชัย4 อ่ะ
  แต่ไม่เคยไปเรียนทำอาหาร

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2553 09:04

  เคยไปเรียนเพ้นท์เล็บ ที่หลังตลาดโชคชัย4
  อ.น่ารักดี ใจดีด้วยค่ะ คุยสนุกเหมือนเพื่อนไม่ถือตัวเลย
  แถมได้วิชาชีพเพิ่มเติมเอามาหารายไ้ด้ให้ตัวเองด้วย
  รู้สึกเค้าจะมีหลายวิชานะคะ ลองไปดูสิ

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ22 กันยายน 2553 23:15

  มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับเเสน
  จะตกถิ่นฐานใดก็ไม่เเคลนถึงคับเเค้น
  ก็พอยังประทังตน

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ25 กันยายน 2553 22:22

  อย่างน้อย ก้มีวิชาชีพติดตัว
  ก็ไม่อดต่ายแน่นอน

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ2 ตุลาคม 2553 17:16

  มีสอนขับรถบ้างไหมคับ แบบเรียนฟรี แต่คงต้องเสียค่าแก๊ส , ค่าน้ำมันเอง ขอบคุณล่วงหน้าคับ อยากขับรถเป็นบ้าง

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ28 ตุลาคม 2553 01:20

  นี่นิวซีแลนด์มีสอนขับรถฟรี แต่ต้องซื้อค่าตั๋วเครื่องบินมาเองจ้า

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ28 ตุลาคม 2553 05:11

  ที่ศูนย์บางพลัดวิชาอาหารคาว-หวานจันทร์-ศุกร์สอนอะไรก็ไม่รู้ไม่มีประโยชน์
  หวังแต่จะทำข้าวกล่องขายในศูนย์มากกว่าที่จะให้ความรู้ รสชาติอาหารที่สอนก็แย่แทนที่จะได้วิชาติดตัวกลับเป็นการเสียเวลา แต่อ.เพ็ญศรีที่สอนนวดแผนไทยดีมากๆสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งใจเพื่อที่จะได้นำไปประกอบอาชีพอย่างแท้จริง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ8 กรกฎาคม 2555 23:41

   ขี้เมาด้วย 555

   ลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ30 ตุลาคม 2553 17:20

  ขับรถฟรี ที่นิวซีแลนด์ 555+ ฮา มากครับ

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ3 พฤศจิกายน 2553 17:44

  อยาเป็นมัคคุเทศก์ มีอบรมบ้างไหม เพราะตามมหาวิทยาลต่างๆ ค่าอบรมแพงมาก ไม่มีเงินเรียน อยากให้ ศูนย์ฝึกอาชีพกทม เปิดอบรมบ้าง แล้วเก็บงินน้อยๆ หน่อย ช่วยเหลือคนจนบ้าง

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ3 พฤศจิกายน 2553 19:23

  อยากได้แม่ครัว หรือผู้ช่วยแม่ครัวค่ะ ถ้าในศูนย์มีรบกวนติดต่อคุณอ้อย 0867070487 เป็นร้านอาหารขายชาวต่างชาติอยู่ที่ชะอำค่ะ มีที่พักพร้อมอาหารสามมื้อค่ะ

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ8 พฤศจิกายน 2553 15:48

  กำลังจะเปิดธุรกิจนวดแผนไทย ในเดือนหน้า ใครฝึกอาชีพนวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า มาติดต่อได้ที่ 081-8752853 อยู่ลาดพร้าว ซอย 101 แยก 29 เป็นอาคารเฉพาะ สวยงาม ไม่ใช่ตึกแถว ต้องการพนักงานจำนวนมาก รายได้ดี ประกันรายได้ขั้นต่ำ คนโสดมีที่พักให้

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ14 พฤศจิกายน 2553 07:23

  ศูนย์ฝึกอาชีพบางแห่งจะมีศิษย์เก่าวัยคุณย่า คุณยาย คุณป้า มาเรียนจนสนิทกับอาจารย์เหมือนเพื่อนเลย เหมือนว่าว่างๆ ก็มาเรียนด้วยและช่วยเป็นฝ่ายจัดซื้ออุปกรณ์ให้นักเรียนหน้าใหม่ๆ อาจารย์ซึ่งอายุน้อยกว่าก็ต้องเกรงใจและให้ความสำคัญ กลุ่มนี้ก็จะได้นั่งข้างๆอาจารย์ แล้วก็เมาส์สัพเพเหระ ดูเหมือนเขาเป็นเจ้าถิ่น วิชาที่ฉันเรียนคนเรียนเยอะมาก เก้าอี้ไม่พอนั่ง ที่เรียนเลยแออัด เรียนในเต้นท์ ศูนย์ควรกำหนดจำนวนนักเรียน อาจารย์ที่สอน ฉันยอมรับว่าเขาเก่ง แต่เขาชอบสอนไปคุยไป แล้วนักเรียนหลายคนก็รอขอคำแนะนำอยู่ บางทีศิษย์เจ้าถิ่นขอแทรกก่อน ชวนอาจารย์คุยระหว่างสอน ซึ่งมันทำให้เสียเวลา งานก็ได้ทีละหน่อย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2555 21:42

   ทำหนังสือร้องเรียนไปทางศูนย์ใหญ่ได้ครับแจ้งชื่อครูผู้สอนด้วยว่าบกพร่องต่อหน้าที่อย่างไรบ้างควรปฏิบัติตัวให้น่าเชื่อถือ และใส่ใจนักเรียนมากน้อยแค่ไหน(ประเภทนักเรียนกล้วยไม้ ใกล้ม้วย)ทั้งหลายแหล่ควรมีมาตราการจบหลายๆๆๆคอร์ดแล้วมิควรอยู่ต่อให้รกที่ ควรให้โอกาสนักเรียนใหม่ๆเข้ามาเรียนบ้าง

   ลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ15 พฤศจิกายน 2553 06:44

  อ่านไปอ่านมาไม่กล้าไปเรียนเลย ศูนย์บางพลัดเป็นอย่างที่กล่าวมาข้างต้นจิงหรอ

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ16 พฤศจิกายน 2553 01:52

  น่าจะมีสอนเฉพาะวันอาทิตย์บ้าง อยากเรียนแต่หยุดเฉพาะวันอาทิตย์

  ตอบลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ16 พฤศจิกายน 2553 05:16

  วันอาทิตย์ ก็มีหนิ

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2553 01:56

  อยากเรียนทำขนม ที่ศูนย์รามสอนดีหรือป่าวไครเคยเรียนมาแล้วมั่ง

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2553 06:54

  อยากเรียนงานใบตองและจัดดอกไม้สดเปิดสอนไหมคะ

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ17 ธันวาคม 2553 09:36

  เรียนงานผ้า (ต่อผ้า) ที่ตลาดสุคนธสวัสดิ์แล้วไม่จบหรอกค่ะ ไม่ทราบว่าคุณสมบัติผู้สอนหายังไง ไม่ตั้งใจสอนเลย ชอบคุยแต่กับเจ้าหน้าที่ พอถามคำก็ตอบคำ รู้สึกไม่อยากสอนนักเรียนเลย คนเรียนก็ไม่ค่อยมี อาจารย์ก็พูดไม่ค่อยดีกับนักเรียน ก็เลยไม่ไปเรียนดีกว่า คงคิดว่าเราฉลาดไม่เท่า หรือที่นี่เรียนฟรี คนสอนจะทำยังไงก็ได้ ดังนั้น ควรหาอาจารย์ที่สนใจคนเรียนและตั้งใจสอนมากกว่านี้ก็จะดีนะคะ ที่สำคัญอาจารย์ควรจะพูดจากับนักเรียนดี ๆ ไม่ควรพูดจาดูถูกนักเรียน เพราะมีตั้งแต่เด็กกว่าจนถึงแก่กว่าอาจารย์

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ20 ธันวาคม 2553 21:23

  กำลังไปสมััครเรียน ค่ะ ที่ศูนย์ บางพลัด ถ้า เป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่า ให้ฟัง นะค่ะ อยากเรียนเรื่องการออกแบบเว็บไซด์ ไม่รู้ว่ามีหรือ เปล่า ก็ลองดูๆ ก่อน เดี๋ยวกับมา เล่าให้ฟังค่ะ

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ3 มกราคม 2554 19:33

  เรียนฟรีก็ดีแล้ว คนเยอะเรื่องแยะ เราตอ้งแยกแยะเอง ขอบคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเป็นกำลังใจให้ค่ะ

  ตอบลบ
 52. แอน / อ่อนนุช4 มกราคม 2554 20:38

  อยากไปเรียนการตัดเย็บเบื้องต้นที่ศูนย์วัดธรรมมงคล อ.สอนใจดีไหมค่ะ ใครเคยเรียนบ้างค่ะ เล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ7 มกราคม 2554 23:52

  อยากไปเรียนเหมือนกันอ่ะ ช่วงนี้ว่างงาน
  หาเพื่อนไปเรียนด้วยกัน ใครเรียนที่สวนลุมมั่งอ่ะ ดีป่ะ
  แล้วตรงนั้นรถใต้ดินป่าวป่ะคะใครรุ้บ้าง

  ตอบลบ
 54. เจ้หนึ่ง9 มกราคม 2554 21:17

  เด๋วจะไปสมัครที่วัดสุธาวาส
  ถ้าได้เรียนแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะ
  มองใครก็เอาแง่ดีเค้าแล้วกัน
  จะได้สบายใจนะ
  ช่างมัน...
  ดีที่สุดนะ
  สู้ ๆ นะทุกคนนน

  ตอบลบ
 55. ไม่ระบุชื่อ17 มกราคม 2554 11:05

  มีใครเคยไปเรียนที่ศูนย์มีนบุรี จตุจักร2บ้างมั้ยคะ พอดีอยากจะเรียนตัดเย็บค่ะ เล่าให้ฟังด้วยน้า อยากรู้ว่าดีมั้ย ดูความคิดเห็นอื่น ๆแล้วฝ่อเลย(- -)

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ21 มกราคม 2554 21:38

  ศูนย์ฝึกอาชีพแต่ละที่ อาจารย์ที่ดีๆ ก็มีถมไป คนไม่ดีก็มี ความรู้หากอยากได้ก็ต้องขนขวย ถาม สนใจใผ่รู้ อาจารย์ไม่ป้อนเด็กหรอก คิดว่าโตๆ กันแล้วทั้งนั้นที่จะสมัครเรียนได้นะ

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ25 มกราคม 2554 06:23

  เคยอ่านประวัติ พวกเศรษฐีเมืองไทย
  เค้าสู้ชีวิตจริงๆๆนะ
  โดนทั้งคนดูถูก รังแก รังเกียจ
  แต่เค้าก็ฝ่าฟันมาได้
  จนมาเป็นเศรษฐี
  คนเราต้องมุมานะ ไม่ท้อถอย กับเรื่อง ที่มากระทบจิตใจเพียงเล็กน้อย นะครับ

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ26 มกราคม 2554 09:23

  ถ้าใครอยากเรียนนวดไทยไม่ต้องเสียเงินเป็นพันๆล่ะก็ ต้องที่ศูยน์มีนค่ะ จบมารับรองได้คุณภาพ งานรอเพียบ อาจารย์น่ารัก ละเอียดและใส่ใจนักเรียนทุกคน ไม่ได้สอนแบบขอไปทีแน่นอน เพราะอาจารย์เค้าให้ด้วยความตั้งใจจริง เพียงแค่คุณตั้งใจ มุมานะและอดทนเท่านั้นเอง

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 01:15

  มีศูนย์ที่แห่งใดบ้างที่สอนทำขนม

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 08:23

  เพื่อนเรียนตัดเสื้อผ้าที่มีนบุรี ชมครูว่าน่ารักและสอนดีมาก ตัวเองเรียนผ้าบาติกที่สวนลุมก็สอนดีค่ะ

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 23:56

  อยากเรียนนวดแผนไทยค่ะ แต่ว่าบ้านอยู่รังสิต พอจะให้คำแนะนำได้หรือเปล่าคะ ว่าจะเรียนศูนย์ฝึกอาชีพที่ไหนดีที่เดินทางใกล้แล้วก้อสะดวกที่สุด
  ถ้าไม่ลำบากแนะนำสายรถให้ด้วยนะคะ ไม่ค่อยรู้จักเส้นทางในกรุงเทพน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 08:09

  สอนทำขนม
  ลองเข้าไปอ่านดูสิ
  มีหลายศูนย์นะ

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2554 08:19

  บ้านอยู่รังสิต จะเรียนนวดหรอ
  ลองสอบถาม
  ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 1
  ที่ตั้ง สวนจตุจักร (ลานจอดรถ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ 0 2272-4741, 0 2272-4742

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ10 กุมภาพันธ์ 2554 22:21

  ร้านนวดตัว/นวดเท้า เปิดใหม่ต้นเมษยน 2554
  ตรงโรงพยาบาลแพยท์รังสิต ทำเลดี คนเยอะ โรงบาลเปิดตึกใหม่ 2 ตึก โรงบาลเด็ก 10 ชั้น
  พร้อมลานจอดรถ และอพาทเม้นอีก 40 ห้อง ร้านอยู่แหล่งชุมชน
  รับประกันรายได้ แน่นอน ต้องการพนักงานนวดตัว/นวดเท้า มีใบประกาศรับรอง 5 อัตรา
  มีประกันมือ ส่วนแบ่งรับประกันยุติธรรม ทำยอดดี มีโบนัสให้
  ทำงานแบบครอบครัวพี่น้อง ไม่เรื่องมากวุ่นวาน เจ้าของคนเดียว
  ไม่จำกัด เพศ/อายุ สนใจพูดคุยกันได้ 089-0333397 คุณจิ๊บ (ด่วน)

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์ 2554 18:34

  หวัดดีค้า...

  มีใครทราบบ้างว่า มีกลุ่ม หรือหน่วยงานไหน แบบสอน หรืออบรมแล้วให้ไป

  ช่วยสังคมเป็นแบบจิตอาสา อย่างเช่น อบรมตัดผมชาย แล้วไปตัดบริการ

  ตัดผมฟรีให้กับคนชรา หรือเด็กกำพร้าอะไรทำนองเนี้ย ถ้าทราบช่วยบอบที่

  จักขอบคุณหลาย...

  email: meritshop2008 @gmail.com

  ตอบลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์ 2554 23:43

  อยู่ต่างประเทสจะไปเรียน ก.ค นี้ เรียนหลายๆอย่าง ได้อ่านข้างบนแล้ว กลัวจัง คุรครูทุกท่าน ถ้าอ่านแล้ว อย่าดุนักนะคะ กลัวค่ะ กลัวบรรยากาศ ที่ไม่มีความสุขและไม่เป้นมิตรนะ จะตั้งใจเรียนอยู่ค่ะ

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ21 กุมภาพันธ์ 2554 08:10

  ด่วน รับสมัครพนักงาน นวดไทย นวดเท้า นวดออย อโรมา นวดหน้า ทำเล็บ ช่างผม สระไดร์ หลายตำแหน่งค่ะ สปาเปิดใหม่ย่านบิ๊กซีลาดพร้าว ถ. เลียบทางด่วนเอกมัย - รามอินทรา สนใจติดต่อ คุณเรียม 0850189999 หรือ 0829647277

  ตอบลบ
 68. ไม่ระบุชื่อ21 กุมภาพันธ์ 2554 23:53

  เคยไปเรียน กับครูสอนตัดเสื้อผ้ากับครูแหม่ม ที่ศูนย์มีนบุรีสอนไม่ดีเท่าไหร่
  สอนพอให้จบๆไปวันๆ เคยไปเรียน เสาร์ข-อาทิตย์

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์ 2554 01:15

  ครูแหม่ม ใช่ครูที่ชื่อ อุมาลักษณ์ รักอริยพงศ์ หรือป่าว ถ้าเป็นคนเดียวกัน เราจะได้ไม่ไปเรียน ตัดเสื้อผ้า ถ้าสอนไม่ดี ถ้าไปเรียนก็จะเสียเวลาเปล่าๆ

  ตอบลบ
 70. ไม่ระบุชื่อ27 กุมภาพันธ์ 2554 00:11

  จะไปเรียนเสริมสวยที่ศูนย์บางพลัด ไม่รู้ว่าสอนดีหรือเปล่า

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ2 มีนาคม 2554 01:08

  เราชื่อเปิ้ล ตั้งใจจะไปเรียนตัดเย็บที่วัดธรรมมงคล เหมือนกัน
  โทรไปถามข้อมูลแล้วน่ะ ตอนนี้เริ่มสมัครได้แล้ว เริ่มเรียนเดือนเม.ย
  เราคงได้เจอกันน่ะ

  ตอบลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ10 มีนาคม 2554 23:10

  รับสมัครช่างเย็บผ้าคะ..ใครสนใจติดต่อได้ที่ 089-790-1226
  อยู่พัฒนาการ 29
  -ทำงาน จ-ศ 9.00-18.00น.
  -ทำแต่เสื่อผ้าแบนด์ตัวเองนะคะ
  -รายได้ 350/วัน
  -มีเบี้ยขยัน
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ11 มีนาคม 2554 05:15

  เคยไปเรียนดอกไม้ดินที่ศูนย์ราม อ.สอนดีมาก(แต่ดุ)ใครอยากทำดอกไม้สวยก็ลองไปเรียนกับ อ.รับรองไม่ผิดหวัง(เราเรียน เสาร์-อาทิตย์)ตอนนี้เราก็ได้วิชาของ อ.เป็นอาชีพเสริมนะคะ

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ17 มีนาคม 2554 20:01

  บริษัทโนเบิลเฟอร์นิเจอร์ รับสมัครช่างเฟอร์นิเจอร์ด่วน หลายอัตราเงินเดือน 8,000 ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ก็จะเพิ่มให้ตามฝีมือ โรงงานอยู่ลำลูกกา คลอง 4 มีที่พักให้ เบี้ยขยัน ปรับเงินปีละ 2 ครั้ง ค่าข้าววันละ 60 หากไม่มีประสบการณ์ก็ไม่เป็นไร มีคนสอนให้
  สนใจติดต่อ..087 9326777 คุณเบียร์

  ตอบลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ20 มีนาคม 2554 00:39

  ว่าจะไปเรียนเหมือนกัน
  ช่วงนี้กะลังว่าง งานอยู่เลย

  ตอบลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ25 มีนาคม 2554 20:01

  รับสมัครช่างอิเล็คทรอนิคส์ เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป , รับสมัครพนักงานขับรถส่งของ (รถกระบะ) เงินเดือนเริ่มต้น 9,000 บาทขึ้นไป ติดต่อ 086-551-9941 (เอกวิทย์)

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ29 มีนาคม 2554 14:06

  ถ้าอยากเรียนฝึกอาชีพให้มาเรียนที่จตุจักรสอง มีนบุรีคับ เพื่อนๆ จบไปหลายคนแล้วนำไปประกอบอาชีพได้จริงๆ ด้วยคับ

  ตอบลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ4 เมษายน 2554 01:58

  พี่สาวจะเปิดร้านนวดแผนไทยที่หาดใหญ่ สนใจสอบถามที่เบอร์ 085 1760081 ค่ะ

  ตอบลบ
 79. ไม่ระบุชื่อ7 เมษายน 2554 08:14

  ผมอยากเปิดร้านนวดไทยแอ่นสปาครับ ผมอยู่แถวปทุมธานี จึงอยากเรียนเพื่อพอเป็นงานครับ อยากทราบว่าจะมีใครจะไปสมัครเรียนเร็วๆนี้หรือเปล่าถ้ามีจะได้ไปเจอกันครับ หรือบางทีเรียนจบ อาจได้ทำงานร่วมกันที่ร้านผมนะครับ อีกอย่างท่านที่เคยเรียนนวดไทยที่จักตุจักร1อาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม 2555 09:59

   ตอบช้าไป พึ่งเข้ามาเจอ ที่จตุจักร 1 ลาดจอดรถสอนนวดดีมาก ชื่ออาจารย์ ลัดดา เราก็จบจากตรงนี้ ตั้งแต่ปี 48 เรียนยังไม่จบก็มีงานเข้ามามากมาย จนถึงปัจจุบัน
   จากอาจารย์ อี๊ด

   ลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2554 20:31

  พี่สาวมาเรียนฝึกอาชีพที่ตลาดสุคนธสวัสดิ์มาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  ต้องมานั้งรอคนสอน(ไม่ใช่อาจารย์มั้ง)ใส่เสื้อธรรมดามาสอนแบบไม่ให้เกียรติคนเรียนเลย แถมมาสายเลิกสอนก่อนเป็นชั่วโมง เห็นพี่สาวบอกที่เลิกไวเพราะคนสอนรับJobที่ข้างนอกดีกว่าค่าจ้างที่ได้รับจาก กทม. อย่างนี้ลาออกไปเลยดีกว่าวะ...เอาคนตั้งใจมาสอนดีกว่าครับ...ขอบคุณ

  ตอบลบ
 81. ตอนนี้เราเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าที่ศูนย์วัดวรจรรยาวาสเจริญกรุง72ก็สอนดีนะจะมี2ระดับตอนนี้ต่อระดับ2อยู่อาจารย์วิจิตรา กุมพลสอนดีมากเข้าใจง่ายพูดจาดีไม่ดุไม่เข้าใจอะไรถามเลยอาจารย์บอกและไม่เครียดกันเองก็เลยทำให้อยากไปเรียนทุกวันถ้าใครอยากไปเรียนก็ลองดูนะถ้าไม่ดีเราก็เผ่นตั้งแค่ระดับ1แล้วเราโชคดีที่เจออาจารย์ดีๆแรกๆก่อนตัดสินใจไปเรียนก็กลัวเหมือนกันนะอาจารย์คนอื่นเราไม่รู้นะแต่อาจารย์วิจิตราดีมากเราอยากให้รัฐตั้งรางวัลแล้วให้คนเรียนโหวดอาจารย์ดีเด่นอาจารย์ทุกๆคนจะได้แข่งกันสอนดีๆแต่ไม่รู้จะไปบอกใคร

  ตอบลบ
 82. ไม่ระบุชื่อ19 เมษายน 2554 03:51

  เรียนช่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหาวิชาเลี้ยงลูกเมียหนีไปกับแทค์ชี่รันทดสุดๆมีใครจะสอนวิชาอื่นหรือเปล่าครับ0852277655 เพชร

  ตอบลบ
 83. ไม่ระบุชื่อ21 เมษายน 2554 06:07

  ตอนนี้เราเรียนตัดผมชายระดับ ๑ สอนโดยอ.สมพงษ์ ท่านน่ารักมาก พูดเพราะ สอนทุกเรื่อง เรียนสนุกมาก อาจารย์ท่านอารมณ์ดี๊ดี ขอขอบคุณท่านอาจารย์สมพงษ์ที่สละเวลาอันมีค่ามาสอนพวกเรา เปิ้ล

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2555 18:16

   โอบาร์เบอร์ เรียนจบแล้วรับสคัมรครับ โทร 088 2085126 ประกันต่อวัน 300บาท

   ลบ
 84. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2554 10:36

  ยากเรียนดอกไม้ผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า หรือพวงมาลัยก็ได้ ใครทราบว่า
  เรียนที่ไหน ช่วงนี้ตกงาน ตอบด้วย

  ตอบลบ
 85. ไม่ระบุชื่อ27 เมษายน 2554 00:51

  ต้องการรับสมัครพนักงานนวดแผนโบราณจำนวนมาก ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแอร์โฮลเตสและขับเครื่องบินสายการบินเกาหลี รายได้ดี (มีที่พักและเงินประกัน)
  หมอใหม่เพิ่งเรียนจบปรับท่าพื้นฐานฟรีพร้อมมีเงินเบี้ยเลี้ยงให้ สนใจติดต่อ
  คุณเล็ก โทร 02-2510068 , 081-7512168

  ตอบลบ
 86. ไม่ระบุชื่อ28 เมษายน 2554 23:18

  ต้องการรับสมัครพนักงานนวดแผนโบราณ ทำงานย่านเรียบทางด่วนรามอินทรา(ซอยโยธินพัฒนา) มีที่พักให้ รายได้งาม ติดต่อคุณผึ้ง 080-4466-455

  ตอบลบ
 87. ไม่ระบุชื่อ7 พฤษภาคม 2554 01:45

  ต้องการรับสมัครแม่ครัวอาหารอีสาน และพนักงานเสิร์ฟจำนวนมากจ้า สนใจติดต่อ 0846640466 นะคะ

  ตอบลบ
 88. ศูนย์พัฒนาการแพทย์ไทย รามบุรี (อยู่ย่านรามฯสอง)
  ต้องการรับสมัครพนักงานนวดจำนวนมาก
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ไม่เป็นทางร้านสอนงานให้ฟรี
  ประกันรายได้ 200/วัน ร้านเปิด 10.00-20.00 น.
  โทร.085-0210161 เอ๋ 081-3255640 ปู

  ตอบลบ
 89. ไม่ระบุชื่อ18 พฤษภาคม 2554 14:38

  อย่างบางที่ที่สอน โทรไปสอบถามก็ถามคำตอบคำ พอไปจริงๆก็จับกลุ่มนั่งคุยกัน ไม่ได้สนใจและแนะนำคนที่มาสมัครเลย แต่งตัวไม่สุภาพด้วย เราคิดว่าน่าจะเป็นทางการมากกว่านี้ นี่เหมือนไปเอาใครไม่รู้มานั่งรับสมัครคน ยังกะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ ที่ที่เราไปไม่ใช่ศูนย์พวกนี้นะ แต่เป็น...สารพัดช่างธนบุรี

  ตอบลบ
 90. ไม่ระบุชื่อ23 พฤษภาคม 2554 20:52

  เรียนที่วัดวรจรรยาวาส เจริญกรุง
  อาจารย์สอนไม่ดีหรืออย่างไร(ครูดีก็มีครับ) ทำไม
  รู้สึกยิ่งเรียนคนยิ่งน้อย วัดก็สกปรก ทำไมไม่ปรับปรุงกันบ้าง
  ผู้ดูแลช่วยตรวจสอบด้วย
  คนเรียน เรียนฟรีก็จริงแต่ก็เสียค่าอุปกรณ์ เองนะ
  ช่วยปรับปรุงให้มีคุณภาพหน่อย จะได้มีคนมาเรียนเยอะๆ
  นี่อะไร ยิ่งเรียนยิ่งหาย จะเรียนกะผีอยู่แล้ว

  ตอบลบ
 91. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2554 08:22

  เรียนที่ ม.เกษตร ค่ะ ไม่ฟรี แต่ก็ไม่แพง www.eto.ku.ac.th โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน เป็นคอร์สระยะสั้นสามารถนำไปประยุกต์ได้

  ตอบลบ
 92. ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย รามบุรี (รามคำแหงสอง)
  รับสมัครพนักงานนวดหลายอัตรา ด่วน!!!
  มีใจรักงานบริการ
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  มีประกันรายได้ 200/วัน + ทิป
  สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นทางร้านสอนงานให้ฟรี
  ร้านเปิด 10.00-20.00 น.
  สนใจติดต่อ โทร. 085-1327346 , 087-5642456

  ตอบลบ
 93. ไม่ระบุชื่อ1 มิถุนายน 2554 19:15

  Zensala Spa (เซนศาลา สปา)

  รับสมัคร พนักงานนวด (Therapist) จำนวน 6 อัตรา

  คุณสมบัติ
  1.หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ถ้ามีพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3.บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ และใจรักงานบริการ

  รายได้
  -8,500-11,500 บาท/เดือน

  สถานที่ตั้ง : เลียบทางด่วนมนูธรรมประดิษฐ์-รามอินทรา (ตรงข้ามโรงเบียร์เยอรมัน-ตะวันแดง)

  สนใจติดต่อ คุณอนงค์นาฏ 081-251-3158/ศิวนาถ 085-824-9555

  ตอบลบ
 94. ไม่ระบุชื่อ2 มิถุนายน 2554 02:39

  ที่ศูนย์รามคำแหง เสริมสวยสตรี ส.-อา. อาจารย์ ถั่ว ใจดีมากค่ะ สอนดีด้วยค่ะ อาจารย์ ลำดง ตัดผมชาย ส.-อา. สอนดีมาก เข้าใจง่ายด้วยค่ะ รูปหล่อด้วย

  ตอบลบ
 95. ไม่ระบุชื่อ10 มิถุนายน 2554 04:59

  บ้านอยู่แถวราม พอดี
  อยากจะไปลองเรียนดูบ้าง
  ช่วงนี้ยัง ว่างอยู่

  ตอบลบ
 96. ไม่ระบุชื่อ18 มิถุนายน 2554 01:29

  ก็ดีนะผมไปเรียนมั่ง

  ตอบลบ
 97. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2554 06:49

  อยากจะไปเรียน แต่ไม่สามารถสมัครด้วยตัวเองได้ เพราะอยู่ต่างประเทศและเวลากลับได้ช่วงระยะเวลา 1 เดือน ถ้าไปสมัครเรียนเลยจะเต็มก่อนรึเปล่าคะ

  ตอบลบ
 98. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2554 05:07

  เราว่าเธอ คงเรียนไม่ทันหรอก
  เพราะต้องหาเวลา ที่มันว่าง ให้ตรง กับเวลา ที่จะเรียน นะ

  ตอบลบ
 99. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 03:47

  รับสมัคร ด่วน! ตอนนี้เปิดร้านอาหารไทย ขนาดประมาณ 15 โต๊ะ อยู่แถวลาดกระบังส่วนใหญ่เป็นอาหารไทย มีอาหารฝรั่งบ้าง ได้พ่อครัวหรือแม่ครัวที่มีประสบการณ์ทำอาหารอยู่ร้านอาหาร หรือไม่ประสบการณื กุ๊กท่านใดสนใจ อัตราเงินเดือนคุยกันได้ครับ ต้องการ 2 ตำแหน่ง ด่วน! ติดต่อได้ที่คุณเปเป้ 089-769-6707 ครับ มีที่พักให้พักฟรี

  ตอบลบ
 100. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2554 10:11

  *******ร้านนวดไทยเพื่อสุขภาพ แถวบิ๊กซีลาดพร้าว ติดถนนใหญ่

  รับสมัครพนักงานนวดไทยผู้หญิงอายุ 24 - 40 ปี มีบุคลิกภาพที่ดีเรียบร้อย ขยัน รักงานบริการ
  ฝีมือดี มีประสบการณ์ จำนวนมาก มีใบประกาศนียบัตร

  รายได้ดี มีเบี้ยขยัน ประกันรายได้

  ติดต่อ คุณเจน 0898100708*******************

  ตอบลบ
 101. ไม่ระบุชื่อ2 กรกฎาคม 2554 01:32

  รับสมัครพนักงาน

  สถาบันความงาม แคร์ เอสเทติค ต้องการช่างนวดหน้า+นวดตัว จำนวน
  มาก
  ( ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ )

  - มีเงินเดือน

  - ค่าคอมมิชชั่น

  - ประกันสังคม

  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5144200-4

  ตอบลบ
 102. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2554 02:47

  รับสมัครแม่ครัวที่สามารถทำอาหารไทยได้ทั้งคาวและหวาน 1 ตำแหน่ง เรื่องเงินเดือนคุยกันได้ ถ้าสนใจติดต่อมาที่เบอร์ 089-2544279 พัช

  ตอบลบ
 103. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2554 21:22

  ไปเรียนที่สวนลุมเรียนทำอาหารคาวอาจารย์ใจดีสอนดีนะไม่เข้าใจก็ถามได้ตลอดเวลาใครสนใจลองมาเรียนดูนะ

  ตอบลบ
 104. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2554 21:24

  อยากไปเรียนที่สวนลุมไม่รู้ว่าอาจารย์สอนดีไม๊

  ตอบลบ
 105. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2554 21:28

  ใคนเคยไปเรียนที่แถวบางรักเรียนของกทมดีหรือเปล่าเล่าให้ฟังบ้าง

  ตอบลบ
 106. P.K.นักเรียนคอมย์13 กรกฎาคม 2554 05:31

  เรียนคอมพิวเตอร์กับอาจารย์ นภดล ที่วัดมหาพฤฒาราม อาจารย์สอนดีมากใจดีใครสนใจลองไปเรียนซิ

  ตอบลบ
 107. P.K.นักเรียนคอมย์14 กรกฎาคม 2554 04:59

  การไปเรียนที่ศูนย์โดยเฉพาะที่เป็นวิชาการเราควรทำการบ้านด้วยการอ่านหนังสือที่อาจารย์แนะนำหรือหนังสือจากห้องสมุดหรือที่อื่นๆที่มีเนื้อหาเหมือนหรือต่อเนื่องกันจะช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้นเวลาที่อาจารย์สอนเราต้องเห็นใจและเข้าใจว่านักเรียนมากและบางครั้งมีผู้สูงอายุมากเข้าใจได้ช้าเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องเตรียมตัวเองด้วย

  ตอบลบ
 108. ไม่ระบุชื่อ19 กรกฎาคม 2554 01:06

  อยากไปเรียนคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 บางที่ไหนอาจารย์ใจดีบ้างเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะ เริ่มสมัครเดือนกันยายน 54 เปล่าค่ะศูนย์บางพลัด

  ตอบลบ
 109. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2554 10:21

  ศูนย์บางรัก คูร(ไม่ทุกคนนะค่ะ)ไม่ดีอ่ะ เสริมสวยชื่อ...ก? อู๋ ขี้เกียจ โดดบ่อย อ้างนูน อ้างนี่ ไม่สอนนักเรียน มาสายมั้ง-ไม่มามั้ง มาทีก็มานั่งแต่งหน้าสวย เล่นคอมไปวันๆใครจะทำไมละคร้า...ว่าฉันได้เหรอ ลองดูสิ... อะไรปะมานนี้
  เตือนเพื่อนๆสอบถาม ลงกับครูท่านอื่นเถอะนะค่ะ ไม่เหลืออดไม่พูดเหรอค่ะ 105บาทก็จิงแต่เสียเวลา ค่ารถ ค่าลา ค่าใช้จ่ายต่างๆระหว่างเรียน

  ตอบลบ
 110. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2554 10:42

  ขนาดศรียังทนไม่ได้ ยิ่งกว่าโฆษณาอีก โฮ...โฮ

  ตอบลบ
 111. T&Tomorrow Customer Support20 กรกฎาคม 2554 21:30

  บริษัททีแอนทูมอร์โรว์ ต้องการรับสมัครช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนหลายอัตรา
  สนใจติดต่อได้ที่ อาคาร 253 อโศก ชั้น 18 สุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร.02-260-7229 หรือ 086-342-3109

  ตอบลบ
 112. T&Tomorrow Customer Support20 กรกฎาคม 2554 21:33

  บริษัททีแอนทูมอร์โรว์ ต้องการรับสมัครช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนหลายอัตรา
  สนใจติดต่อได้ที่ อาคาร 253 อโศก ชั้น 18 สุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110
  โทร.02-260-7229 หรือ 086-342-3109

  ตอบลบ
 113. P.K.นักเรียนคอมย์23 กรกฎาคม 2554 05:19

  ถึงคุณไม่ระบุชื่อ 19 ก.ค.
  ไปเรียนกับอาจารย์ นภดล ที่วัดมหาพฤฒารามซิค๊ะอาจารย์ใจดีสอนดีด้วย
  สมัครที่สวนลุมเริ่มเรียนเสาร์แรกเดือนมิถุนา

  ตอบลบ
 114. ไม่ระบุชื่อ23 กรกฎาคม 2554 20:44

  อยากจะเรียนเหมือนกันเเต่ขาดปัจจัยในหลายๆอย่าง
  ถึงจะเรียนฟรีก็จริงอยู่เเต่ชีวิตคนเรามันยังต้องอาศัยปัจจัย4
  ซึ่งในที่กล่าวมาเราไม่มีเลยสักอย่างถ้าจะเรียนมันคงยากลำบากเเน่
  เเต่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เราจะเรียนเเน่เพราะมันมีประโยชน์มากที่เดียว

  ตอบลบ
 115. ตอนนี้มีศูนย์ฝึกอาชีพเปิดใหม่ ที่สำนักงานเขตสะพานสูงอีกที่ค่ะ อาคารใหญ่โต น่าเรียนมากๆ ใครอยู่ใกล้มาสมัครเรียนได้นะคะ

  ตอบลบ
 116. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม 2554 02:25

  เป็นชาวลาวอยู่เมืองไทยมีใบอนุญาต อยากเรียนเสริมสวยจังจะได้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง แต่เห็นเพื่อนๆ บอกว่าเป็นอาชีพต้องห้ามชาวต่างชาติ ใครรู้บอกหน่อยค่ะ (นึกว่าสงสาร)

  ตอบลบ
 117. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2554 22:21

  เรียนเสริมสวยที่ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร 1 ดีหรือป่าว ช่วยบอกที!

  ตอบลบ
 118. ไม่ระบุชื่อ27 สิงหาคม 2554 03:19

  ตอนแรกที่เห็นออกทีวี อยากเรียนมากๆ แต่อ่านคอมเม้นท์ตอนนี้คงต้องดูว่าที่ไหนสอนดี ค่อยเรียนดีกว่าคะ

  ตอบลบ
 119. ไม่ระบุชื่อ8 กันยายน 2554 19:35

  หาแม่ครัวพ่อครัวที่สามารถทำอาหารไทยได้ ไปทำที่ประเทศอินเดีย เมืองนิวเดลี สนใจรายละเอียดสามารถติดต่อมาได้ที่ ktkmm@yahoo.com

  ตอบลบ
 120. ไม่ระบุชื่อ10 กันยายน 2554 08:00

  ตอนนี้อายุ 32 ปี อยากเรียนเสริมสวยจะมากไปรึเปล่าแล้วเรียนที่ไหนที่สอน
  ดี เราอยู่แถวลาดพร้าว ช่วยแนะนำด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 121. ไม่ระบุชื่อ10 กันยายน 2554 23:20

  รับสมัคร หญิง ชาย ที่สามารถทำอาหารไทยได้ไม่จำกัดอายุ ไปทำที่ประเทศอินเดีย เมืองนิวเดลี สนใจรายละเอียดติดต่อมาได้ที่ ktkmm@yahoo.com

  ตอบลบ
 122. ไม่ระบุชื่อ11 กันยายน 2554 17:43

  อยากไปเรียนนวดแผนไทยวัดธรรมเป็นอย่างไรบ้างช่วยแนะนำหน่อย

  ตอบลบ
 123. ไม่ระบุชื่อ14 กันยายน 2554 07:21

  อยากเรียนซ่อมรองเท้า มีที่ไหนเปิดอบรมบ้างครับ

  ตอบลบ
 124. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2554 19:50

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ประกาศ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  รับสมัครพนักงงานเย็บผ้า จำนวนมาก!!!!!

  รายได้ดี มีสวัสดิการพร้อม มีการสอนงาน

  การันตีรายได้ 10,000 บาท อย่างต่ำ

  สนใจติดต่อ S.P. garment and supply
  โทร 02-331-3763, 02-332-6708
  โรงงานอยู่ในซอย สุขุมวิท 101 รถไฟฟ้าฺBTS สถานีปุณณวิถี

  ตอบลบ
 125. ไม่ระบุชื่อ21 กันยายน 2554 19:41

  อยู่ชลบุรี แต่อยากเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า มีที่ไหนแนะนำใกล้ๆชลบุรีมั๊ยคะ
  เรียนวันอาททิตย์วันเดียว ไม่งั้นก็คงต้องนั่งรถไปเรียนที่ กทม.มีนบุรีค่ะ

  ตอบลบ
 126. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2554 04:39

  *****รับสมัครพนักงานนวดไทย + ฝ่าเท้า 20 อัตรา
  ร้านสะอาด สไตล์น่ารัก เลือกหยุดได้อาทิตย์ละ 1 วัน
  สาขา : แจ้งวัฒนะ / วัชรพล
  ลูกค้าเยอะค่ะ อยากได้คนใจเย็น รักสะอาด มาร่วมงานค่ะ ^_^

  ติดต่อ : 084-678-4060 คุณ NATTY

  ตอบลบ
 127. เคยเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพที่จตุจักร2 มีนบุรีค่ะ อาจารย์พูดเพราะและใจดีค่ะ เรียนมาทั้งหมด 6 วิชาค่ะ เพื่อนๆลองไปสมัครเรียนซิค่ะ

  ตอบลบ
 128. ถ้าฝากประชาสัมพันธ์เรื่ิองการเรียนคอมได้ไหม

  ตอบลบ
 129. ใครสนใจเรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา09.00-15.00
  ที่วัดมหาพฤฒารามเหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนหรือผู้ที่ต้องการปรับพื้นความรู้ใหม่ มีไมโครซอฟท์วินโดวส์ ไมโครซอฟท์เวิดส์ ไมโครซอฟท์เอ็กเซลไมโครซอฟท์เพาเวอร์พ้อยส์ การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
  สนใจโปรดติดต่อ วิทยากรนภดล จิตต์งาม ติดต่อเฉพาะเวลาที่มีการอบรม
  โทร 081-514-5985

  ตอบลบ
 130. ไม่ระบุชื่อ29 ตุลาคม 2554 06:26

  ปเรียนที่โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม ( ครองเตย )
  อาจารย์ชื่่อพ่อครูชาญชล สอนวันละ 3 รอบ เช้า บ่าย ค่ำ
  เช้าเริ่มเรียน 09. 00 น. เลิก 12.00 น. เรียนแก้อาการ 25 โรคสัญญาณ. 8 โรคพื้นฐาน. 10 เส้นประทาน. และการยืดกล้ามเนื้อ. การตรวจร่างกายแบบหัตเวช. และกายวิภาคศาสตร์-ประวัติการนวด
  บ่ายเริ่มเรียน 13.00 น. เลิก 16.00 น. เรียนนวดเข้ากลางเชลยศักดิ์ นวดเข้าข้างราชสำนัก นวดเด็กทารก นวดนักกีฬา
  ค่ำเริ่มเรียน 16.00 น. เลิก 19.00 น. เรียนนวดเข้ากลางเชลยศักดิ์ นวดเข้าข้างราชสำนัก นวดน้ำมันพื้นฐาน
  ค่าเรียน รอบละ 105 บาท จบเเล้วมีใบประกาศนียบัตรของกทม. 90 ชม.
  ถ้าผู้ใดสนใจเรียนติดต่อสอบถามอาจารย์ชาญชลได้ที่ 084-707-3395

  ตอบลบ
 131. ไม่ระบุชื่อ3 พฤศจิกายน 2554 02:44

  บริษัทซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  รับสมัคร เจ้าหน้าที่สาธิตจักร จำนวน 2 อัตรา
  สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์จักรโกลเด้นเพลส พระรามเก้า
  อัตราค่าจ้าง 8,000 - 12,000 บาท
  ติดต่อ 02-3524777 ต่อ 4402 วันจันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.

  ตอบลบ
 132. ไม่ระบุชื่อ4 พฤศจิกายน 2554 04:37

  ไปเรียน PhotoShop ที่ศูนย์โชคชัย 4 สอนไม่รู้เรื่องเลยเพราะเล่นเปิดหนังสือสอนทีละหน้า อย่างนี้ไปซื้อหนังสือที่ซีเอ็ดมาดูเองไม่ดีหรือ อีกอย่างอาจารย์ที่สอนก็ขี้หลีสนใจแต่นักเรียนสาวๆ กลุ้มถ้ามีคนพรรค์นี้

  ตอบลบ
 133. ใครที่เรียนจบเกี่ยวกับการทำอาหาร หรือต้องการทำงานด้านภัตตาคาร
  +โรงแรมบ.ออมทองรอยัลไทยเปิดรับสมัครทุกตำแหน่งด่วนเปิด ธ.ค 54 นี้
  ติดต่อคุณนิ 087-0958644

  ตอบลบ
 134. ถึงคุณไม่ระบุชื่อ 4พฤศจิกายน2554
  ไปเรียน PhotoShop ที่วัดมหาพฤฒารามกับอาจารย์สุภาพพงศ์ซิอาจารย์สอนดีมีหลากหลายโปรแกรม ลองโทรไปสอบถามดูสิอาจารย์สอนวันอาทิตย์วันเดียว โทร 089-7968246

  ตอบลบ
 135. ไม่ระบุชื่อ16 พฤศจิกายน 2554 22:35

  อยากเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า ที่สวนลุมมีมั้ยค่ะ อาจารย์สอนดีมั้ย

  ตอบลบ
 136. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2554 00:01

  รับสมัครพนักงาน (หญิง)ประจำร้านผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ อยู่ตึก แถวสาทร ลงรถไฟฟ้า สถานีช่องนนทรี
  ทำงานจันทร์-ศูกร์ 8.00-17.00 น. สนใจติดต่อ 0845428918

  ตอบลบ
 137. ไม่ระบุชื่อ28 พฤศจิกายน 2554 21:33

  รับสมัครช่าง นวดคอ บ่า เท้า รายได้ ร้อยละ 40 ของรายได้ โทรสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ / ช่างขัดตัว มาร์คหน้า หมักผม รายได้ ร้อยละ 20 ของรายได้ ร้านอยู่ในซอยแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ 37 เข้าซอยไปประมาณ 300 เมตร ด้านล่างเป็นร้านทำผม สนใจโทรสอบถามได้ที่ 089-794-6560 สิฎ์ระสา "ด่วน"

  ตอบลบ
 138. ไม่ระบุชื่อ28 พฤศจิกายน 2554 21:35

  ต่อจากข้อความด้านบนนะคะ ช่างขัดตัว มาร์คหน้า หมักผม รายได้ ร้อยละ 20 + กับรายได้ต่อวันด้วยนะคะ โทรสอบถามก่อนได้ค่ะ 089-794-6560 สิฎ์ระสา

  ตอบลบ
 139. ไม่ระบุชื่อ4 ธันวาคม 2554 09:04

  Armee massage ร้านนวดที่ภูเก็ตหาดป่าต้องการหมอนวดทางร้านมีที่พักให้สนใจติดต่อ คุณศรี 0861912640 ตอนนี้ต้องการด่วนมากเพราะเข้าไฮซีซั่นมีลูกค้าแต่หมอนวดไม่เพียงพอ

  ตอบลบ
 140. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2554 11:37

  อยากเป็นเจ้าของร้านนวดมี5000มาทำได้เลยมาแต่ตัวทุกอย่างมีให้เสร็จ มีนวดเท้า2ตัว1 อยู่ในตลาดสตรีวิทยา2ลาดพร้าว71.ลุกค้าทั้งแม่ค้า พ่อแม่มารอลูก.หมู่บ้านลายล้อม ยังไม่เคยเปิดเลยไม่มีหมอ ..หนีไปทำงานที่ใต้กัน.
  081-9363611คุน บอส

  ตอบลบ
 141. ไม่ระบุชื่อ7 ธันวาคม 2554 20:14

  เรียนตัดผมชายระดับ 1ที่วัดวรจรรยาวาสซิครับดีมาก

  ตอบลบ
 142. ไม่ระบุชื่อ16 ธันวาคม 2554 05:40

  เกิดเป็นคนมันต้องทนและสู้ คงจะไม่มีความสำเร็จใด
  ที่มันได้มาง่ายๆหรอกนะ แล้วก็คงจะไม่ยากจนเกินไป
  ถ้าหัวใจคุณยังสู้อยู่ บางทีความล้มเหลวที่มันผ่านมา
  อาจจะเป็นบททดสอบตัวเราก็ได้ว่าเราพร้อมที่จะชนะรึเปล่า
  ขอเป็นกำลังใจให้นักสู้ทุกคนนะ paraman

  ตอบลบ
 143. ไม่ระบุชื่อ18 ธันวาคม 2554 21:37

  อยากเรียนทำเบเกอรี่ไม่ทราบว่าที่จตุจักร2(มีนบุรี)สอนดีมั้ย อุปกรณ์พร้อมหรือปล่าว ใครเคยเรียนแล้วช่วยให้ข้อมูลด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 144. ไม่ระบุชื่อ4 มกราคม 2555 05:48

  อยากไปเรียนเสริมสวยที่ วัดบวรมงคล ใครเคยไปเรียนบ้างค่ะ อาจารย์สอนเป็นยังไงบ้าง ดีมั้ยค่ะอยากรู้ข้อมูลที่แน่นอน

  ตอบลบ
 145. ไม่ระบุชื่อ5 มกราคม 2555 22:03

  พลอยสวยสปา เปิดรับพนักงานนวดจำนวน 10 อัตรา
  เพศหญิง 20- 40 ปี
  ไม่จำเป็นมีประสบการณ์ เพราะทางร้านมีครูสอนให้ฟรี
  นวดหน้า นวดอโรมา นวดสปอร์ นวดลดไขมัน นวดเท้า นวดไทย
  ร้านอยู่ปากซอยวัชรพลรามอินทรา
  สนใจติดต่อได้ที่ ต้อย 087-3282355 02-34704
  ใครสนใจอยากมีงานทำโทรด่วนนะค่ะ

  ตอบลบ
 146. ไม่ระบุชื่อ8 มกราคม 2555 21:01

  ด่วน!!!!
  รับพนักงานนวดแผนไทย
  คุณสมบัติ
  1.อายุ 22-45 ปี
  2.ได้ใบประกาศและผ่านการอบรมการนวดแผนไทย
  3.มีประกันรายได้วันละ 250 บาท
  4.มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ(นวดน้ำมัน อโรม่า ขัดหน้าขัดตัว)
  ติดต่อ ภัคคนันทน์ 081-4218492
  ร้าน punyisa thai massage and spa
  ในปั้มน้ำมันซัสโก้ ถนนราชพฤกษ์ ตลิ่งชัน

  ตอบลบ
 147. ไม่ระบุชื่อ10 มกราคม 2555 01:05

  ด่วน รับสมัครช่างเย็บผ้า
  รายได้ดี
  ร้านอยู่แถวพัฒนาการ
  ติดต่อ แจง 080-4636743

  ตอบลบ
 148. เรียนทำผมฟรีมีเงินเดือน สมัครด่วน!!!
  ต้องการรับสมัครนักเรียนทำผมรุ่นใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพื่อเทรนให้เป็นช่างผมมืออาชีพสไตล์ญี่ปุ่น เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับจำนวน 20 คนเพื่อประจำตามสาขาต่างๆ
  สถานที่ปฏิงาน
  ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ( สยามพารากอน,เซน,ห้างเอ็มโพเรี่ยม,terminal21 ฯ )
  สวัสดิการ: ประกันสังคม, เบี้ยขยันOT,คอมมิชชั่น,ยูนิฟอร์ม ฯลฯ
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  มีอายุไม่เกิน 35 ปี
  ขยัน อดทน รักความก้าวหน้า
  สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาบัตรประชาชน
  วุฒิการศึกษา
  รูปถ่าย 1-2 นิ้ว
  สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน
  เลขที่ 161-166 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ : 0-2586-9081-4

  ตอบลบ
 149. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2555 08:13

  ด่วน ด่วน ด่วน ด่วน ด่วน

  รับสมัครพนักงานสปา และหมอนวดแผนไทย (มีประกันรายได้)

  ติดต่อ ร้านศรีมณฑา ปากซอยตากสิน19 สำเหร่

  โทร.02 860 7890, 08 9966 8998

  ตอบลบ
 150. ไม่ระบุชื่อ22 มกราคม 2555 08:14

  เรียนนวดแผนไทยที่วัดจรรยาวาสดีไหมคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 151. สอนทำฝรั่งแช่บ๊วยให้รวยเป็นล้าน ฟรี ด้วยสูตรใหม่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เริ่มต้นทำธุรกิจเพียงเงินไม่ถึง 2000 บาท แต่สร้างรายได้ต่อเดือนได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท

  ติดต่อได้ที่เบอร์ 081 5651599 หรือ www.unionthaifruit.com

  ตอบลบ
 152. ด่วน รับๆๆคนซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ รายได้ดี มีโบนัสเป็นปีคิดเป็นของงาน% มีที่อยู่ให้พักฟรี สมัครด่วน ควรจะมีประสบการณ์บ้าง ในการซ่อมต่างๆ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างๆ
  ไม่ต้องลองงาน เวลาแล้วแต่ตกลง โทรสอบถามได้.02-5858113 โทรก่อนได้ก่อน....

  ตอบลบ
 153. ไม่ระบุชื่อ25 มกราคม 2555 23:52

  จะเริ่มเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าที่ศูนย์ฝึกฯ โชคชัย4 ขอเป็นกำลังใจให้ตัวเองเรียนเข้าใจง่ายๆ เก่งๆ นำมาประกอบอาชีพช่วยครอบครัว เพราะความรู้ด้านนี้ต้องเริ่มนับ1 แต่ถามตัวเองแล้วว่าชอบที่จะเรียน

  ตอบลบ
 154. ไม่ระบุชื่อ26 มกราคม 2555 00:06

  ผู้ใดช่วยแนะนำเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าที่ศูนย์ฝึกฯ ที่ไหนดี ด่วน..

  ตอบลบ
 155. ไม่ระบุชื่อ26 มกราคม 2555 09:09

  ดูหลายเว็บฯ ทำไมไม่มีระบุว่าศูนย์ฝึกฯ โชคชัย4 เป็นศูนย์ฝึก มีเพียง 8 ศูนย์ เท่านั้น

  ตอบลบ
 156. ไม่ระบุชื่อ30 มกราคม 2555 10:01

  เรียนทำเบเกอร์รี่ที่ม.รามสอนดีไหมค่ะช่วยบอกด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 157. ไม่ระบุชื่อ30 มกราคม 2555 17:32

  เราไปเรียนที่วัดธรรมมงคล แถวสุขุมวิทค่ะ เีรียนคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม) อาจารย์ใจดีม๊ากๆๆ
  แล้วก็ร้อยลูกปัดคริสตัล,เพ้นเล็บ อาจารย์ใจดีทุกคนเลย

  ตอบลบ
 158. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2555 21:22

  เรียนเบเกอร์รี่แนะนำเรียนกับครูอาร์ทจิตใจดี สอนดีขนมออกมาอร่อยๆทั้งนั้น
  ครูอาร์ทสอนเบเกอร์รี่ วันจ-ศ ที่ราม1นะคะ

  ตอบลบ
 159. เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่วัดมหาพฤฒารามตอนนี้อาจารย์เริ่มสอนคอส์รใหม่แล้วเริ่มตั้งแต่การเปิดใช้คอมเลยทีเดียวและส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญที่เป็นความรู้พื้นฐานที่เราควรรู้และต้องใช้ซึ่งต่อไปอาจารย์จะสอนการใช้โปรแกรมต่างๆ(ไมโครซอฟ เวิดร์ เอ็กเซล เพาเวอร์พ้อยและอินเตอร์เนตเบ้ืองต้นด้วย) ใครที่สนใจไปสมัครเรียนได้เลยค่ะเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 9.00-15.00นหรือจะโทรไปสอบถามได้ (เฉพาะในวันที่มีการสอน)โทร081-514-5985

  ตอบลบ
 160. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2555 03:08

  อยากทราบว่าที่ศูนย์รามคำแหงมี่หลักสูตรซอยผมหญิงหรือเปล่าคะ เห็นว่ามีเสริมสวย1กับเสริมสวย2 มันต่างกันยังไงคะ แล้วสอนอะไรบ้างคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 161. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2555 20:20

  รับสมัคน ด่วน
  1.พนักงานเย็บผ้า จำนวนมาก มีที่พักให้
  2.ช่างทำแพทเทริน
  3.ช่างตัด
  4.คิวซีงานเย็บ
  5.คนขับรถ
  สนใจติดต่อ บ.spd production 029747146,0826453223,0819124786,0898105886

  ตอบลบ
 162. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2555 20:22

  รับสมัครด่วน
  1.พนักงานขาย
  2.พนักงานขาย การตลาด ระหว่างประเทศ
  3.พนักงานบัญชี
  สนใจติดต่อ บ.spd production 029747146,0826453223,0819124786,0898105886

  ตอบลบ
 163. ไม่ระบุชื่อ16 กุมภาพันธ์ 2555 23:21

  เคยเรียนนวดแผนไทยที่วัดวรจรรญาวาสเจริญกรุงกับอาจารย์สุปรานีท่านก็สอนดีนะคะ
  ตอนนี้เพื่อนเรียนวันอาทิตย์นวดสปาที่นั่นอยู่บอกว่าอาจารย์สอนดีมาก
  ตอนน้ีก็อยากเรียนสปาเหมือนแต่ย้ายมาอยู่ราม112ไม่รู้จะ
  ไปเรียนท่ีใหนดีช่วยแนะนำด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 164. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์ 2555 09:28

  ด่วน!!!!!!ต้องการเซ็งกิจการร้านเสริมสวยที่เคหะรามสุขาภิบาล3ตรงข้ามกับบิ๊กซีร้านสวยทำเลดีร้านใหญ่มีเก้าอี้5ตัวมีห้องพักมีลูกค้าประจำแต่เจ้าของร้านสุขภาพไม่ดีสนใจติดตอ่0848301804

  ตอบลบ
 165. ไม่ระบุชื่อ20 กุมภาพันธ์ 2555 07:23

  สนใจเย็บผ้า การทำงานระบบครอบครัว ที่พักฟรี น้ำไฟไม่เสีย สนใจติดต่อ 0897962701 มาเป็นครอบครัวก็ได้นะคะ

  ตอบลบ
 166. ไม่ระบุชื่อ22 กุมภาพันธ์ 2555 20:30

  อยากเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า ทำแพทเทิร์น ช่วยกรุณาแนะนำหน่อยนะคะว่าเรียนที่ไหนดี
  อยากได้แบบที่อาจารย์ตั้งใจสอนและไม่ขี้หงุดหงิดกับผู้เรียนน่ะค่ะ
  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ติ๊ก

  ตอบลบ
 167. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2555 22:12

  รับสมัครด่วน ช่างแอร์ ผู้ช่วยช่างแอร์ มีประสบการณ์ หรือไม่มีประสบการณ์ ก็ได้
  เงินเดือน 8,000 บาท - 12,000 บาท มีประกันสังคม ร้านอยู่ถนนรางน้ำ
  สนใจติดต่อ 02-2453977 ,086-3186905

  ตอบลบ
 168. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2555 22:26

  รับสมัครช่างแอร์ด่วน ผู้ช่วยช่างแอร์ มีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ มีความตั้่งใจทำงาน
  มีประกันสังคม
  ติดต่อ 02-2453977 086-3186305

  ตอบลบ
 169. ไม่ระบุชื่อ3 มีนาคม 2555 10:23

  ไปเรียนอาหารคาว. จ_ศ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท101 ผู้สอน เจ้าอารมณ์ พูดจาไม่ดีมาก อย่าไปเรียนนะ เสียเวลา

  ตอบลบ
 170. ไม่ระบุชื่อ7 มีนาคม 2555 21:44

  เดือน มีฺ.ค เม.ย 2555 มีศูนย์ฝึกอาชีพทีไหนเปีดค่ะ

  ตอบลบ
 171. ไม่ระบุชื่อ22 มีนาคม 2555 00:50

  เราเรียนดนตรีสากล "กีตาร์" กับอาจารย์ทอม ทีู่ศูนย์โชคชัย4 ดีนะ อาจารย์สอนดีมาก เรียนกับเต็มห้องตลอด
  เรียนเบเกอรี่ที่รามวันอาทิตย์ อาจารย์ก็สอนดีอ่ะ เสียค่าอุปกรณ์หารกันทั้งหมด ได้ขนมที่ทำกลับมาบ้าน เท่าเที่ยมกัน

  ที่อื่นไม่รู้ แต่ที่เรียนสองที่ อาจารย์ก็ดี เ้จ้าหน้าที่ก็ดี ไม่เห็นมีอะไรนะคะ

  ตอบลบ
 172. ไม่ระบุชื่อ22 มีนาคม 2555 21:45

  อยู่ที่พระราม2ค่ะ อยากทราบว่าพอจะมีศูนย์ฝึกอาชีพที่ใกล้ ๆ แถวนั้นบ้างไหมคะ ใครทราบช่วยแนะนะด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ...อยากเรียนเย็บเสื้อผ้าถ้ามีเสาร์-อาทิตย์ ก็คงดี

  ตอบลบ
 173. ไม่ระบุชื่อ25 มีนาคม 2555 22:18

  อยากไปเรียนมั้งจังเลยอะ

  ตอบลบ
 174. ไม่ระบุชื่อ29 มีนาคม 2555 18:15

  รับสมัครพนักงานนวดแผนโบราณ เด็กเสริฟ ผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานต้อนรับ ประจำโรงแรม ย่านถนนข้าวสาร หลายอัตรา ด่วน!!!!

  สนใจติดต่อ 086-329-4689 02-8864056 ติดต่อ หญิง

  ตอบลบ
 175. ไม่ระบุชื่อ30 มีนาคม 2555 22:09

  เขียนติมาก ทำให้ตัดสินใจว่าไม่น่าเรียน ถ้าไม่ปรับปรุง อย่างว่าแหละ ของฟรี คนสอนก็คงมองอะไรได้สั้นๆแค่นี้ คนเรียนก็อย่าหวังมาก ถ้าคนสอนดี ตั้งใจ ถ่ายทอดเต็มที ลูกศิษย์ ขยัน สนใจ ตั้งใจ ก็ได้ผลดีอย่าง คาดหมายได้ ก็ขอให้ปรับตัวทั้งคนเรียนคนสอน ไม่สายที่จะแก้ไข ชีวิตอีกยาวไกล

  ตอบลบ
 176. ไม่ระบุชื่อ29 เมษายน 2555 21:06

  ผมเรียนจบมาตั่งแต่ปี พ.ศ.2544 / ฝึกอบรมในวิชาสมุนไพร เรียน จันทร์-ศุกร์
  วิทยากร อ.เปรมพร โกมลสิงห์ - ผอ.จิรพันธิ์ ไชยพร (ชื่อไม่แน่ใจ)
  บัตรออกเมื่อวันที่8ก.ค.2544 นับตั่งแต่จบมาผมยังไม่ได้ใบประกาศเลยครับ
  ปล.ถามว่าผมจะถามว่ายังคงจะได้ใบประกาศหรือไม่ครับ
  ในขนะนี้ผมก็ได้ประกอบอาชีพ ทำพิมเสนน้ำและน้ำมันเหลืองจำหน่ายอยู่ทุกวัน
  ถ้าได้ใบประกาศที่ได้เรียนจากโรงเรียนอาชีพบางพลัดกทม.มาติดที่ร้านจะได้เป็นเกีรยติอย่างมากครับ (กรุณาชี้ทางสว่างให้ด้วยครับ)ตอบกลับ e-mail:bmk164@gmail.com ครับ

  ตอบลบ
 177. ไม่ระบุชื่อ29 เมษายน 2555 21:09

  ขอโทษครับ ลืมบอกชื่อครับ
  ผมชื่อ นาย สันติ แสงแก้ว (ผู้ที่ฝึกอบรมวิชาสมุนไพรปี 2544)ครับ

  ตอบลบ
 178. ไม่ระบุชื่อ2 พฤษภาคม 2555 06:53

  เคยเรียนเสริมสวยที่รามตอนนี้จบแล้ว อ.ถั่ว สอนดีมากโดยเฉพาะถักเปียและเกล้าผม ค่าอุปกรณ์โดยรวม 2,000 นิดๆ และตอนนี้กำลังเรียนวิชาเพนท์เล็บต่อกับ อ.บอล(ผู้ชาย)แต่ไม่ไหวค่าอุปกรณ์เกือบ 4,000 บาท ไม่ได้ทำงานแล้วจะเอารายได้จากไหนมาชำระน่ะค่ะ
  จริงๆสอนฟรีแต่อุปกรณ์ต้องซื้อเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเอาค่ะ แต่โดยรวมที่ ม.ราม ดีเกือบหมดค่ะ
  เลือกซักอย่างที่ไม่ต้องลงทุนมากนะคะโดยเฉพาะนวดไทยรายได้ครองแชมป์เลยตอนนี้...คนเรียนแน่นตลอดค่ะ..

  ตอบลบ
 179. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2555 00:47

  อยากสปาตัวค่ะ ที่วัดธรรมสอนดีไหม่ค่ะ

  ตอบลบ
 180. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2555 00:48

  อยากเรียนสปาตัวที่วัดธรรมมงคล สอนดีมั๊ยค่ะ

  ตอบลบ
 181. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 182. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2555 21:32

  20 มิ.ย 2555 รับด่วนตัดผมชาย ประกันรายได้ต่อวัน300-350 บาทโทร 0882085126

  ตอบลบ
 183. ไม่ระบุชื่อ22 มิถุนายน 2555 05:47

  รับออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยทีมงานมืออาชีพ ราคาพิเศษ , ออกแบบฉลากสินค้า,สติกเกอร์, รับออกแบบสิ่งพิมพ์, รับออกแบบแผ่นพับ,ใบปิว, Ad Magazine, Catalog ,ออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด, ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบถุง รับออกแบบเว็บไซต์ adsโฆษณา ,ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบโมเดล 3มิติ ออกแบบบูทสินค้า บริการงานพิมพ์ งานบรรจุภัณฑ์
  ในราคาพิเศษ สนใจติดต่อ คุณธนกฤต 085-4892321 หรือ 086-3872390

  ตอบลบ
 184. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2555 02:14

  ว่าจะไปเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์ ที่วัดสุทธาวาส บางกอกน้อยดีไหมคับ

  ตอบลบ
 185. ไม่ระบุชื่อ26 กรกฎาคม 2555 01:51

  ตอนนี้เรียนเสริมสวยที่ไหนจะดีคะ

  ตอบลบ
 186. ไม่ระบุชื่อ26 กรกฎาคม 2555 01:52

  อยู่แถวลาดกระบังคะเรื่องเรียนเสริมสวยนะคะ

  ตอบลบ
 187. ไม่ระบุชื่อ29 กรกฎาคม 2555 13:56

  อยากเรียนเสิรมสวยที่ศูนย์แต่ไม่รู้ที่ศูนย์ในอาจารย์สอนดีจะตามไปเรียนใครรู้บ้างช่วยบอกหน่อยนะค่ะ

  ตอบลบ
 188. ไม่ระบุชื่อ8 สิงหาคม 2555 07:31

  แนะนำ คุณที่อยุ่ที่เม้นท์ข้างบนนะคะ.....ดีที่สุดคือศูนย์ใหญ่เลยค่ะ ที่ดินแดงเป็นศูนย์แม่เลย อาจารย์เก่ง ๆๆ ทุกท่านจะอยุ่ที่นั่น
  คอลเฟริมค่ะ เพราะเรียนที่นัั่นมาแล้ว ตอนนี้ทำงานอยุ่ต่างประเทศเพราะฝึกอาชีพมาจากที่นั่น ภูมิใจมากเลยค่ะ แต่ .... กำลังหาอยุ่ว่า ทำไมแต่ละศูนย์ ไม่เห็นเปิดสอนภาษาอังกฤษเลยชักที่ เพราะทุกคนที่จบสาขานวดมา ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญมากกับอาชีพนี้ สงสัยทางโรงเรียนคงคิดว่า ไปจับพลัดจับพลุเอาแด๋วก็เก่งเอง ประมาณนี้รึป่าว ฮิ ๆๆๆๆๆๆ เดาเอานะคะ ...... มีใครรุ้เกี่ยวกับรายระเอียดเรื่องเรียนฟรี ภาษาอังกฤษ ช่วยเข้าสงเคราะห์ ตอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 189. ไม่ระบุชื่อ10 สิงหาคม 2555 07:59

  ขอฝากอะไหล่ทำงานฝีมือด้วยนะค่ะ เพื่อใครอยู่ต่างจังหวัด นำไปทำขายหารายได้ ขอบคุณค่ะ
  http://www.diy-supplies.net จิน

  ตอบลบ
 190. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2555 21:17

  อาจารย์อ้อ สอนเสริมสวย ศูนย์สวนลุมพินีสอนดีคะน่ารักมากห่วงใยนักเรีนยดี เรียนๆขาดๆครูก็ไม่ว่าเพียงแต่ครูเตือนว่าอยากเก่งต้องขยันมาเรียน(เวลาพักทานข้าวถ้ามีลูกค้าครูจะดูแลนักเรียนก่อนเสมอ)ความเอาใจใส่ของครูที่ดูแลนักเรียนดีมากๆคะ

  ตอบลบ
 191. ไม่ระบุชื่อ23 สิงหาคม 2555 21:40

  ใครเคยเรียนเสริมสวย ศูนย์มีนบุรี บ้างค่ะ

  เป็นยังไงบ้าง ช่วยแชร์ด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 192. ไม่ระบุชื่อ24 สิงหาคม 2555 01:50

  ใครเคยเรียนหลักสูตรเบเกอรี่ที่ศูนย์มีนบุรีบ้างคะ ช่วยแชร์หน่อยค่ะ
  หรือศูนย?มี่โชคชัย 4 ก็ได้ค่ะ อยากทราบข้อมูลคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 193. ขอฝากอะไหล่ทำงานฝีมือด้วยนะค่ะ เพื่อใครอยู่ต่างจังหวัด นำไปทำขายหารายได้ ขอบคุณค่ะ
  http://www.diy-supplies.net ร้่านที่รามคำแหง ในวอยหมู่บ้านวิกรม์ ซอย 37 ค่ะ

  ตอบลบ