Custom Search

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เรียนฝึกอาชีพฟรี

ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เปิดเรียนฝึกอาชีพฟรีแก่ผู้ที่สนใจ ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเรียนฝึกอาชีพฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งก็จะมีเรียน นวดแผนไทย-นวดฝ่าเท้า ตัดผม ซ่อมคอมพ์ ซ่อมมือถือ ซ่อมโทรทัศน์-วิทยุ ศิลปะประดิษฐ์ วาดรูป เพ้นท์ผ้าบาติก ทำอาหาร ฟรีมากมาย ให้เลือก รีบๆมาเรียนฝึกอาชีพฟรีกันนะ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพ


1.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล
ที่ตั้ง ซอยปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2331-7573-4

หลักสูตร
1. หลักสูตร 80 ชั่วโมง ( 1 เดือน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
- อาหารว่าง- เบเกอรี่- แปรรูปอาหารและสมุนไพร- อาหารคาว- ศิลปประดิษฐ์ (ดอกไม้ดิน ดอกไม้ถุงน่อง)- นวดแผนโบราณ- นวดฝ่าเท้า- การจัดดอกไม้สด- ร้อยลูกปัด- คอมพิวเตอร์(การใช้โปรแกรม)

2. หลักสูตร 160 ชั่วโมง (2 เดือน) เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
- เสริมสวย ระดับ 1- ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1- ตัดเย็บเสื้อผ้า ระดับ 1- การสร้างแบบเสื้อผ้า (แพทเทิร์น)

3. หลักสูตรเรียน 40 ชั่วโมง (1 เดือน) เรียน วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
-แกะสลักกระจกและกรอปรูปวิทยาศาสตร์

4. หลักสูตรเรียน 80 ชั่วโมง (4 เดือน)
4.1 หลักสูตรเรียน 4 เดือน เรียนวันเสาร์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
- อาหารว่าง-เบเกอรรี่- อาหารคาว- แทเทิร์น- ศิลปประดิษฐ์ (ปั้นดอกไม้จากดินไทย)- ดอกไม้จากถุงน่อง- แกะสลักผักและผลไม้- ร้อยลูกปัด- ผ้าบาติก- นวดแผนโบราณ- นวดฝ่าเท้า- สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้- คอมพิวเตอร์(การใช้โปรแกรม)- ซ่อมโทรศัพท์มือถือ- แปรรูปอาหารและสมุนไพร- เพ้นท์ผ้า
4.2 หลักสูตรเรียน 4 เดือน วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
- อาหารว่าง-เบเกอรรี่- อาหารคาว- แพทเทิร์น- ศิลปประดิษฐ์ (ปั้นดอกไม้จากดินไทย)- ดอกไม้ผ้าระบายสี- การจัดดอกไม้สด- ร้อยลูกปัด- ผ้าบาติก- นวดแผนโบราณ- นวดฝ่าเท้า- สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้- คอมพิวเตอร์(การใช้โปรแกรม)- ซ่อมโทรศัพท์มือถือ- แปรรูปอาหารและสมุนไพร- เพ้นท์ผ้า

5. หลักสูตรเรียน 125 ชั่วโมง (6 เดือน) เรียน วันเสาร์/อาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
5.1 หลักสูตรเรียน 6 เดือนวันเสาร์
วิชาที่เปิดสอน
- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สอบประเมินความรู้พื้นฐาน)- ช่างไฟฟ้า- ช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ)- ช่างซ่อมวิทยุ- เสริมสวยระดับ 1- ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
5.2 หลักสูตรเรียน 6 เดือนวันอาทิตย์
วิชาที่เปิดสอน
- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สอบประเมินความรู้พื้นฐาน)- ช่างไฟฟ้า- ช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ)- ช่างซ่อมวิทยุ- เสริมสวยระดับ 1- ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1

2.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี
ที่ตั้ง สวนลุมพินี ตรงข้ามเกาะลอยด้านถนนสารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2251 5849, 0 2251 5268

วิชาที่เปิดสอน
หลักสูตร 1 เดือน (60 ชั่วโมง) เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์
อินเตอร์เน็ต (เรียนที่วัดมหาพฤฒาราม)

หลักสูตร 1 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
-อาหารคาว -อาหารว่าง-เบเกอรี่ -ขนมไทย -การทำไวน์และแปรรูปสมุนไพร -แกะสลักผักผลไม้ -จัดดอกไม้สด -ดอกไม้จากดินหอม -ดอกไม้ใยบัว -เพ้นท์ผ้าบาติก -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ -ซ่อมจักร -ตัดเสื้อผ้ากางเกงเด็ก -ร้อยลูกปัด

หลักสูตร 4 เดือน (250 ชั่วโมง) เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์)
-เย็บจักรอุตสาหกรรม -ปักจักร -แพทเทริน์ -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1,2 -เสริมสวยระดับ 1,2 -ตัดเสื้อสตรีระดับ 1,2 -ถักแก้ว -นวดแผนโบราณ

หลักสูตร 4 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์
-ของชำร่วย -เทียนแฟนซี -ดอกไม้ดินหอม -อาหาคาว -อาหารนานาชาติ -อาหารว่าง -ขนมไทย -เบเกอรี่ -ขนมโรตี -จัดดอกไม้สด -ดอกไม้ใยบัว -ผลิตภัณฑ์จากเชือก -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ -สิ่งประดิษฐ์จกกระดาษ -แกะสลัก -ดอกไม้เกล็ดปลา -ร้อยลูกปัด -ถักแก้ว -เพ้นท์ผ้าบาติก -นวดแผนโบราณ

หลักสูตร 6 เดือน (125 ชั่วโมง)เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์-คอมพิวเตอร์(เรียนที่วัดมหาพฤฒาราม)
-ปักจักร -ตัดเสื้อสูท -ตัดเสื้อผ้าชาย -เย็บจักรอุตสาหกรรม -แพตเทิร์น -ดีไซน์ -ตัดเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1,2 -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1,2 ไฟฟ้า -ช่างซ่อมวิทยุ -ช่างซ่อมโทรทัศน์ -ช่างซ่อมวีดีโอ -ช่างซ่อมจักร -ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

3.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส
ที่ตั้ง ซอยเจริญกรุง 72 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2292 0194 และ 0 2289 3478

วิชาที่เปิดสอน
-ตัดผมสุภาพบุรุษ 1 -ตัดผมสุภาพบุรุษ 2 -เสริมสวยระดับ 1 -เสริมสวยระดับ 2 -ศิลปะประดิษฐ์ -สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ -สมุนไพร -ช่างไฟฟ้า -คอมพิวเตอร์ -ช่างซ่อมวีดีโอ -เพ้นท์แก้ว -กระจก -พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ -ผ้าบาติก -จัดดอกไม้สด -ดอกไม้ผ้าระบายสี -ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ -ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 1 -ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 2 -การสรางแพทเทิร์น -นวดแผนโบราณ -ตัดเสื้อกางเกงชาย -ตัดเสื้อสูทชาย - หญิง -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ -เย็บจักรอุตสาหกรรมดีไซน์ -ช่างวิทยุ 1 -ช่างวิทยุ 2 -ช่างซ่อมโทรทัศน์สี-ขาวดำ -แกะสลักผัก-ผลไม้ และงานใบตอง -อาหารว่าง -อาหารคาว -เบเกอรี่ -ดนตรีไทย


4.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด
ที่ตั้ง ซอยจรัลสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2423 2026

วิชาที่เปิดสอน
-ตัดผมสุภาพบุรุษ 1 -ตัดผมสุภาพสตรี 2 -เสริมสวยระดับ 1 เสริมสวยระดับ 2 -ศิลปะประดิษฐ์-ศิลปะประยุกต์ -ไฟฟ้า -ของชำร่วย -ดอกไม้จากเกล็ดปลา -ตัดเสื้อสูทชาย - หญิง -อาหารว่าง -ขนมไทย -อาหารคาว -ซ่อมรองเท้า -คอมพิวเตอร์ -จักรอุตสาหกรรม -ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 1 -ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 2 -การสร้างแพทเทิร์น -นวดแผนโบราณ -ตัดเสื้อกางเกงชาย -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ -ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร -เรซิ่นกลาส -ซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ -ผ้าบาติก -เพ้นท์แก้ว เพ้นท์กระจก -พวงมาลัยดอกไม้สด บายศรี -ซ่อมคอมพิวเตอร์


หรือจะเข้าไปดูได้ที่ http://www.archeep79.ob.tc/

5.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี)
ที่ตั้ง ภายในตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2540 4375-6

วิชาที่เปิดสอน
-ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการค้า -ขนมไทย -ตัดเสื้อสตรีระดับ 1 -ตัดเสื้อสตรีระดับ 2 -ศิลปะประดิษฐ์ -กัดลายกระจกและพ่นทราย -ซ่อมคอมพิวเตอร์ -กรอบรูปและกรอบวิทยาศาสตร์ -แปรรูปสมุนไพร -เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก -ศิลปะประยุกต์และการทำผ้าบาติก -การจัดดอกไม้พื้นฐานและ ประยุกต์ในการประกอบอาชีพ -เสริมสวย 1 -เสริมสวย 2 -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1 -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 2 -อาหารว่าง -เบเกอรี่ -นวดแผนโบราณ -อาหารไทย

6.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย
ที่ตั้ง วัดสุทธาวาส ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2412 4611-2
การเดินทาง รถประจำทางสาย 40, 42, 56, 57, 68, 81, 91, ปอ509, ปอ510, ปอ542 และต่อด้วยรถสองแถวเข้าซอย หรือมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

วิชาที่เปิดสอน
-ตัดเย็บเสื้อผ้าระดับ 1-2 -เสริมสวยระดับ 1 -2 -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1-2 -นวดแผนไทย -อาหารคาว -อาหารว่าง -ขนมไทย -เบเกอรี่ -ซ่อมคอมพิวเตอร์ -ซ่อมโทรศัพท์มือถือ -ช่างอิเลคโทรนิค -ไฟฟ้า -ช่างซ่อมโทรทัศน์ -ช่างซ่อมวิทยุและเครื่องขยายเสียง -จัดดอกไม้สด แกะสลัก และงานใบตอง -ดอกไม้ดิน -ดอกไม้ผ้า,ใยบัว,เกล็ดปลา -พานพุ่ม -บายศรี -สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษสา -เพ้นท์ผ้า,แก้ว,ไม้ -ร้อยลุกปัด -สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ -สานผักตบชวา -บาติก,มัดย้อม -วาดรูป -กรอบรูป,กัดลายกระจก -เทียนแฟนซี

7.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 1
ที่ตั้ง สวนจตุจักร (ลานจอดรถ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2272-4741, 0 2272-4742

วิชาที่เปิดสอน
-ตัดผมสุภาพบุรุษ -เสริมสวย สิ่งประดิษฐ์ -นวดแผนไทย -ดอกไม้ใยบัว -เทียนแฟนซี -เพ้นท์แก้ว -กระจก -เบเกอรี่ -ดอกไม้จากดินหอม -แกะสลักผักและผลไม้ -อาหารว่าง -อาหารคาว

8.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตึกสุโขทัย ชั้น 2 ห้อง 0214
โทรศัพท์ 0 2809-8026 กด 8 , 04113-6125

หลักสูตร
1. หลักสูตร 80 ชั่วโมง ( 1 เดือน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
-ซ่อมคอมพิวเตอร์-ดอกไม้ดินไทย-นวดแผนไทย-จัดดอกไม้สดและดอกไม้อบแห้ง-ถักเชือกเมคราแม่-ร้อยลูกปัด-ดอกไม้ใยบัว -แปรรูปสมุนไพรและของชำร่วย-เทียนแฟนซี-แกะสลักผัก-ผลไม้ -ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา-ผ้าบาติก -อาหารคาว-นวดอาหารว่าง-ขนมไทย-เบเกอรี่

2. หลักสูตร 80 ชั่วโมง ( 2 เดือน) เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 - 15.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
-ซ่อมโทรศัพท์มือถือ-นวดแผนไทย-ดอกไม้ดินญี่ปุ่น-ดอกไม้ใยบัว -จัดดอกไม้สดและงานใบตอง-ผ้าบาติก -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ - กัดลายกระจก-แกะสลักผัก-ผลไม้ -ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา-ร้อยลูกปัด-อาหารคาว-นวดอาหารว่าง-ขนมไทย-เบเกอรี่

3. หลักสูตร 160 ชั่วโมง ( 2 เดือน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
-เสริมสวย-ตัดผมชายระดับ 1-ตัดผมชายระดับ 2-ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ 1-ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ 2

4. หลักสูตร 160 ชั่วโมง ( 4 เดือน) เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 - 15.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
-เสริมสวย-ตัดผมชายระดับ-ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ 1-ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ
2

234 ความคิดเห็น:

 1. อยากเรียนทำรองเท้าแฟชั่นครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ11 กุมภาพันธ์ 2555 07:58

   มีที่ศูนย์ฯมีนบุรี

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ24 มกราคม 2553 22:00

  รับสมัครเจ้าหน้าที่สอนถักตุ๊กตาไหมพรมหรือเปล่า มีประสบการณ์ในการสอน สนใจติดต่อ 0814552910 ( นุ้ย )

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ31 มกราคม 2553 00:45

  อยากทราบวันเวลาการสมัครวิชาตัดเย็บสตรี

  ตอบลบ
 4. ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด เรียนฟรี หลายหลักสูตร ทุกวัน ดูรายละเอียดได้ที่
  http://www.archeep79.ob.tc

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ21 มีนาคม 2553 05:27

  เรียนทำอาหาร ก็ไม่ต้องจ่ายค่าอุปกรณ์เลยเหรอคะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ21 มีนาคม 2553 22:09

  เรียนทำอาหาร ก็ต้องจ่ายค่า วัตถุดิบ ในการทำอาหารทุกวันนะ
  ก็แล้วแต่ว่าจะทำอะไร เฉลี่ย ประมาณ วันละ 100-200

  ตอบลบ
 7. อยากเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า แต่ไม่มีพื้นฐานเลย
  เรียนจบหลักสูตรที่สอน ไม่ทราบว่าจะพอตัด
  ได้หรือเปล่าคะ ถึงเปิดร้านได้ไหม

  ตอบลบ
 8. ทำงานแถวปทุมธานี อยากเรียนจัดดอกไม้ค่ะ แต่ว่าวันเสาร์
  บางสัปดาห์ก็ต้องทำงาน ทำยังไงดีคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 9. ถ้าจะเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน ก็ได้ครับ
  เพียงแต่ว่าถ้าหากเรียนจบหลักสูตร แล้วอยากจะเปิดร้าน
  ผมว่า คุณแก้ว น่าจะไปเป็นลูกมือก่อน เพื่อสะสมประสบการณ์ก่อนดีกว่า
  พอเรามีฝีมือแล้ว ค่อยเปิดร้าน ดีกว่านะครับ
  มีข้อแนะนำอีกทางนึง.....ถ้าคุณแก้วมีไปเดียออกแบบเสื้อผ้าเองได้คิดว่าตัวเองมีฝีมือแล้ว การขายเสื้อผ้าทางเน๊ต ก็เป็นอีกธุรกิจนึง ที่ไม่ต้องเช่าร้าน ราคาแพงๆ เพียงแต่มีเวปไซต์ แล้วโปรโมท ซะ

  ตอบลบ
 10. คุณเปิ้ล ควรจะคุยกับครูผู้สอนนะครับ
  ถึงแม้อาจ จะโดนติติง บ้าง
  แต่ถ้าเรา แสดง ให้เห็นว่าเรามีความมุ่งมั่น ที่จะมาเรียน
  แม้เวลา จะมีไม่พอ
  ครูผู้สอนก็จะเข้าใจเอง แต่ก็ตั้งใจเรียนให้ สุดๆๆ เลยนะ
  ก็มีหลายคนนะครับ
  ที่มาเรียนบ้าง ไม่มาเรียนบ้าง เพราะเห็นว่าค่าเรียนถูกบ้าง เรียนฟรีบ้าง

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากค่ะ ที่แนะนำ ตอนแรกก็กลัวว่าทางศูนย์ฝึกอาชีพ
  จะหาว่าเรียนฟรี แล้วไม่ตั้งใจเรียน แต่พอคุณ peetongna
  แนะนำมา ก็จะลองคุยดูค่ะ เพราะอยากเรียนจริงๆ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ23 มีนาคม 2553 07:11

  เพื่อนผมเมื่อก่อนขับแท๊กซี่ แล้วไปเรียนตัดผมชาย ตอนนี้กลับบ้านนอก ไปเปิดร้านแล้ว ผมจะไปเรียนบ้าง

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ23 มีนาคม 2553 08:01

  นวดแผนโบราณนี่ผู้ชายเรียนได้ไหมคะ
  เคยได้ยินว่า นวดบางอย่างผู้ชายเรียนไม่ได้
  ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน อยากให้แฟนไปเรียน
  น่ะค่ะ

  ตอบลบ
 14. ต่างจังหวัดมีไหมครับ

  ตอบลบ
 15. พี่สาวเปิดร้านขายดอกไม้ อยากไปเรียนจัดดอกไม้
  เพื่อช่วยพี่สาวที่ร้าน แต่ว่าเพิ่งเรียนอยู่แค่ ม.3
  ไม่ทราบว่าไปเรียนได้ไหมคะ จะไปเสาร์ อาทิตย์
  ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 16. ขอบคุณ คุณpeetongnaมากค่ะ ที่แนะนำ โทรไปถามรายละเอียด
  การเรียนแล้วค่ะ จะลองทำตามที่คุณแนะนำนะคะ พอดีมีญาติเปิด
  ร้านตัดเสื้ออยู่ จะลองปรึกษาเขาดูอีกทีค่ะ

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ6 เมษายน 2553 07:45

  โทรไปสอบถามรายละเอียดแล้ว เจ้าหน้าที่ก็พูดจาดีเหมือนกัน
  คิดว่าอะไรที่ฟรี จะบริการไม่ดีซะอีก

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ11 เมษายน 2553 02:32

  ด่วน!! ไม่ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานก็ทำได้ - รับคนรับส่ง Email รายได้วันละ 500 บาท (Parttime และ Fulltime) ติดต่อคุณสิทธิ 081-3543622 , 084-6550679
  (กรุณาจดหมายเลข **SN-70238**เพื่อเข้ามารับเอกสารด้วย หากไม่นำมาจะไม่ได้รับการสัมภาษณ์ )

  รับสมัครพนักงานรับส่ง Email ด่วน! รายได้วันละ 500 บาท รับงานทำที่บ้านได้
  คุณสมบัติ
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ที่ได้รับมอบหมาย
  ลักษณะงาน
  • ทางเราจะมีรายชื่อE- mail กับข้อความที่จะส่งให้ลูกค้า
  • ท่านจะมีหน้าที่ส่ง E- mail ข้อความพวกนี้ ไปยัง E- mail ลูกค้า
  • ซึ่งบางครั้งจะเป็นลูกค้าเก่า แต่บางครั้งก็จะเป็นลูกค้าใหม่คละๆ กันไป
  • การส่ง E-mail ทางเราจะมีโปรแกรมให้ท่าน
  • รายได้ประมาณวันละ 500 บาท/วัน ถ้าขยันบางวันอาจได้มากกว่านี้
  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  2. รูป 1 นิ้ว 1 รูป
  3. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก (ยกเว้นธนาคารออมสิน กับ ธกส.)
  สมัครด้วยตัวเอง
  สำนักงาน ตั้งอยู่ ที่ ตึกเมืองไทยภัทร ชั้น 2 (ถนนรัชดา) ติดกับตลาดสุทธิสาร
  ถ้ามารถไฟใต้ดิน ให้ลงสถานีสุทธิสาร ช่องทางออก ที่ 3
  สายรถเมล์ที่ผ่าน 136, 137, 73ก , 514, 54, 528, 529
  กรุณาจดหมายเลข SN 70238 มาด้วยเพื่อความสะดวกในการติดต่องาน
  คุณสิทธิ 081-3543622 , 084-6550679
  (กรุณาติดต่อนัดสัมภาษณ์งานล่วงหน้า 1 วัน)

  ตอบลบ
 19. ไม่มีความรู้และอุปกรณ์เลย แต่อยากเรียนต้องทำยังไงบ้างค่ะ

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ9 พฤษภาคม 2553 20:59

  อยากทำเบเกอรี่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะไหมค่ะ
  อยากมีเป็นธุระกิจของตัวเองค่ะ
  ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
  "จอย"

  ตอบลบ
 21. ตอบคุณ จอย นะครับ
  ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หลักๆเลยก็คือพวกอุปกรณ์อย่างแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือ เตาอบ มันจะมีอยู่2แบบคือ เตาอบไฟฟ้าข้อดีคือปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายครับเหมาะสำหรับมือใหม่ ส่วนอีกแบบคือเตาอบแบบใช้แก้สครับอันนี้จะมีราคาถูกกว่า แต่ไม่แนะนำครับเพราะไม่ค่อยปลอดภัยควบคุมอุณหภูมิยากกว่าครับ ถ้าจะทำเป็นธุรกิจขอแนะนำแบบแรกครับส่วนราคานั้นจะตกอยู่ที่ 15,000+ ขึ้นอยู่กับขนาดครับลองสอบถามได้ที่ร้านครับแถวๆกล้วยน้ำไทจะมีเยอะมาก ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะทำมากทำน้อยขนาดไหน อุปกรณ์อย่างที่สองก็คือ เครื่องนวดแป้งหรือเครื่องผสมวัตถุดิบก็มี2แบบเหมือนกันคือ 1.ถ้าทำเป็นเค้ก เครื่องตีนั้นจะมีขนาดเล็กครับยี่ห้อดีๆหน่อยก็ตกประมาณ10,000-20,000บาทแนะนำให้ดูยี่ห้อKitchen Aid ราคาอาจจะแพงไปนิดครับแต่คุณภาพและความคงทนในการใช้งานสูงครับ ใช้สำหรับทำเค้กโดยเฉพาะ เครื่องนี้ไม่สามารถที่จะใช้ตีแป้งได้เพราะว่ากำลังของเครื่องไม่พอไม่เหมาะที่จะทำพวกขนมปัง 2.ถ้าทำเป็นขนมปัง เครื่องนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าแบบแรกครับใช้สำหรับทำขนมปังราคานี้จะตกอยู่ที่15,000+ขึ้นอยู่กับขนาดครับแนะนำว่าถ้าจะทำทั้งเค้กและขนมปังให้ซื้อทั้ง 2แบบเลยครับ อุปกรณ์อย่างที่ 3 ครับคือ
  รถเข็นเสียบถาด หรือชั้นแลคเสียบถาดจะประกอบไปด้วยตัวรถที่เป็นชั้นๆกับถาดอบขนมราคาประมาณ 10,000+ ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นถ้า18ชั้นก็จะมีถาดมาให้ด้วย18ถาดครับอุปกรณ์อย่างที่ 4 คืออุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่นพวก มีดหยัก สเปคตุร่า(ใช้สำหรับปาดเค้ก)พิมพ์ขนมอันนี้มีหลายแบบครับ ไม้พายพลาสสติก ลูกกลิ้งตัดแป้ง ช้อนตวง ถ้วยตวง ของพวกนี้ราคาจะไม่แพงมากครับ 5.พวกวัตถุดิบต่างๆ หลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ตกอยู่ที่ประมาณ100,000-200,000บาทครับ

  ตอบลบ
 22. ต่างจังหวัด
  ก็จะมี กศน. นะครับ
  และวิทยาลัยสารพัดช่าง
  ลองสอบถามได้

  ตอบลบ
 23. นวดแผนโบราณ ผู้ชายก็เรียนได้นะครับ

  ตอบลบ
 24. ตอบคุณ น้ำ ครับ
  เรียนอยู่ชั้น ม.3 ก็ไปเรียนจัดดอกไม้ได้นะครับ
  เสาร์-อาทิตย์ ก็มีเรียน เหมือนกัน
  แล้วแต่จะเรียนที่ไหนเท่านั้นเอง

  ตอบลบ
 25. ตอบ คุณ น้ำฝน
  ที่ถามว่า ไม่มีความรู้ และอุปกรณ์ อะไรเลย
  คืออะไรหรอครับ อยากเรียนเกี่ยวกับอะไรหรอครับ
  คือจริงแล้ว ทางสถานที่เรียนเค้าจะจัดหาอุปกรณืให้เองนี่ครับ

  ตอบลบ
 26. ขอบคุณสำหรับทุกคำถาม
  และขอโทษ ที่มาตอบช้าไปนะครับ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ16 พฤษภาคม 2553 09:57

  เรียนอะไรที่มีต้นทุนน้อยที่สุด เพราะตอนนี้ลำบากเรื่องรายได้มาก ที่จะหาอะไรทำก็เพราะรายได้ไม่พอรายจ่ายนั่นแหละ เลยอยากจะมีอาชีพ เพื่อมีรายได้เสริมเข้ามาอีกทาง ปัจจุบันเป็นแม่บ้านก็ได้แต่ประหยัดอย่างเดียวจะทำอะไรก็ใช้แต่เงินกว่าจะได้คืนมาก็ต้องเสียไปไม่รู้เท่าไร แล้วไม่รู้จะได้คืนมาหรือเปล่า จะเหนื่อยฟรีหรือเปล่าก็ไม่รู้

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2553 08:52

  อยากเรียนทำอาหารค่ะ

  แต่ว่าไม่เคยมีพื้นฐานใดๆทั้งสิ้น

  อยากทราบว่าทางศูนย์จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยรึเปล่า

  หรือจำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน?

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ30 พฤษภาคม 2553 20:42

  อยากเรียนปักจักรมีที่ไหนบ้างค่ะ

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ31 พฤษภาคม 2553 07:07

  อยากเรียนสร้างแบบเสื้อผ้า แต่มีเวลาแค่วันอาทิตย์พอจะมีที่แนะนำให้เรียนหรือเปล่าค่ะ(เรียนฟรี)

  ตอบลบ
 31. อยากเรียนช่างตัดผมชายครับ

  ตอบลบ
 32. วิชาชีพเสริม สอนขัด-เคลือบสีรถยนต์ ฟอกเบาะหนัง-กำมะหยี่ พรม คอลโซล เพดาน ล้างห้องเครื่องยนต์ ไม่ใช้น้ำ ไม่เหมือนที่เขาทำกันทั่วไป และสอนทำน้ายา ขัด-ฟอกเบาะเบาะหนัง-กำมะหยี่ บ้าน-รถยนต์ นำเข้าจากอเมริกา โทร 089-964-3730 ง่ายนิดเดียว เสรีไทย 8 WWW.CARCARE2HOME http://carcare2home

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ17 มิถุนายน 2553 00:48

  สมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี สมัครฟรี เรียนฟรี ติดต่อสอบถาม อ.พงศ์ภัค 085 9794274

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ23 มิถุนายน 2553 21:35

  ไม่ทราบว่าที่นี่รับสอนนอกสถานที่หรือเปล่าค่ะ ต่างจังหวัดนะคะ เช่นถ้าให้มาสอนที่จังหวัดระยอง มาสอนชุมชนอย่างนี้ มีไหมค่ะ

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ8 กรกฎาคม 2553 02:32

  อยู่แถวอ้อมใหญ่อยากเรียนมีที่ไหนใกล้ๆบ้างคะ

  ขอรายละเอียดหน่อยนะคะ

  ตอบลบ
 36. ไม่ระบุชื่อ10 กรกฎาคม 2553 04:21

  สนใจอยากเรียน เคลือบสี เบาะ
  เผื่อไปเปิดร้านเอง

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ16 กรกฎาคม 2553 22:44

  อยากเรียนซ่อมคอมฯได้และเขียนเว็บไซร์ได้ แต่ไม่มีพื้นฐานแล้วจะทำได้มั้ยค่ะ บ้านหนูอยู่แถวปากน้ำมีที่ไหนเปิดสอนฟรีบ้างค่ะถ้าไม่มีฟรีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนเท่าไรค่ะหนูไม่มีทุนที่จะเรียนแพงค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ1 กุมภาพันธ์ 2555 07:00

   ผมมีข้อมูล,เกี่ยวกับคอมเยอะถ้าเธอไปเรียนซ่อมคอมนะเสียเงินประมาณอย่างต่ำ3000หรือเรียนฟรีมันก้มีแต่เราอยากให้เธอได้ข้อมูลเราด้วยเพราะข้อมูลมันมีมากกว่าที่เรียน
   สถาบันดีดีหน่อยก็แพงกว่านี้ถ้าเธอสนใจเธอซื้อข้อมูลเราไปซิเราคิดไม่แพงหรอกถือว่าช่วยๆๆกันได้ครบที่เขาสอนเลยไงก้โทรมาคุยได้นะ0844502820ต้อมนะไงก็โทรมาคุยกันนะ

   ลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ11 สิงหาคม 2553 03:18

  อยากเรียนเพ้นท์เล็บ ต่อเล็บ และ สปาเล็บ มีศูนย์ฝึกอาชีพของ ก.ท.ม.ที่ไหนสอนโดยเฉพาะบ้างคะ หรือที่ราคาไม่แพงมากค่ะ พักอยู่ตรงข้ามศาลอาญา ถ.รัชดา

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ที่สวนลุม มีสอนเพ้นเล็บต่อเล็บและสปาเล็บ ต่อเจล สรุปมีค่ะเรียนฟรี เราไปเรียนมาแล้ว อ.น่ารักมาก ค่ะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ9 กรกฎาคม 2555 00:22

   มีเบอร์โทรไหมค่ะ แล้วอ.ท่านสอนเสาอาทิดไหมค่ะ

   ลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ16 สิงหาคม 2553 02:59

  อยากเรียนทำเสื้อผ้าบาติกไปเรียนที่ไหนดี และต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรมั๊ยครับช่วยให้คำแนะนำด้วยอยากเอาไปประกอบอาชีพครับ M

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ17 สิงหาคม 2553 05:32

  อยากประกอบอาชีพแคดดี้สนามกอล์ฟครับ ไม่ทราบว่า มีใครพอจะแนะนำให้ได้บ้างว่าควรทำอย่างไร เพราะพอจะทราบมาว่า ต้องผ่านการอบรมก่อนที่จะปล่อยลงแบกถุง มีที่ไหนเปิดอบรมบ้างครับ?

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2553 00:17

  ศูนย์ฝึกอาชีพสวนลุมพินี ในสวนสาธารณะสวนลุม เปิดรับสมัครแล้ว หลากวิชา หลายอาชีพ ติดต่อสอบถาม 02 2515 849 หรือ อ.พงศ์ภัค 085 9794274 สมัครฟรี เรียนฟรี มีวุฒิบัตร กทม.

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2555 03:24

   มีเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีใช่ไหมค๊ะ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2555 04:01

   มีครับไปสมัคเรียนได้เลย รับจำนวนจำกัด เรียนในห้องแอร์ครับ

   ลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ22 ตุลาคม 2553 20:24

  อยากเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าแถวรังสิตมีที่เรียนฟรีไหมคะ

  ตอบลบ
 43. เท่าที่อานมายังไม่เจอมีที่ไหนสอนสกรีนเสื้อเลยค่ะ พอจะทราบมั๊ยคะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ4 พฤศจิกายน 2553 03:07

  ที่สวนจตุจักร 2 วันเสาร์ อาทิตย์ มีเปิดสอนถักตุ๊กตาไหมพรมมั้ยคะ

  ตอบลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ8 พฤศจิกายน 2553 05:25

  อยากเรียนทำกระจกอลูมิเนียน มุ่งลวดเหล็กดัต

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2555 20:32

   ผมทำธุรกิจรับเหมาอยากได้ทีมงานมาร่วมงานจำนวนมากมีหลากหลายอาชีพให้คุณได้ศึกษาและสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาได้สนใจติดต่อnokphoenix11@hotmail.com/0863329145 เอกภณ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2555 22:24

   ผมทำธุรกิจรับเหมาอยากได้ทีมงานมาร่วมงานจำนวนมากมีหลากหลายอาชีพให้คุณได้ศึกษาและสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาได้สนใจติดต่อnokphoenix11@hotmail.com/0863329145 เอกภณ

   ลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ17 พฤศจิกายน 2553 01:17

  อยากเรียนตัดผมที่ศูนย์ฝึกอาชีพชลบุรีมีหรือเปล่าครับ

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ17 พฤศจิกายน 2553 22:05

  อยากเรียนแถวบางกะปิ

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2553 11:09

  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เปิดสอน ซิลค์สกรีนเบื้องต้น

  (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน 02-424-1944 ต่อ 100 หรือ www. nlpoly.ac.th)

  ตอบลบ
 49. อยากทราบว่าโรงเรียนฝึกอาชีพ กับ ศูนย์ฝึกอาชีพ ต่างกัยยังไงคะ แล้วการเรียนการสอนเหมือนกันไหมคะ
  กำลังจะไปสมัครเรียนตัดเสื้อค่ะ

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2553 10:02

  อยากเรียนทำพวกอาหารญี่ปุ่น เช่น ซูชิ ทาโกยากิ พิซซ่าญี่ปุ่น เพราะรายได้ดี ขายง่าย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ13 มกราคม 2555 19:52

   ผมทำธุรกิจซูชิอยุ่ครับถ้าอยากเรียนและนำไปประกอบอาชีพติดต่อได้นะครับ nokphoe
   nix11@hotmail.com/086-3329145 เอกภณ

   ลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ10 ธันวาคม 2553 22:41

  อยากเรียนการเป่าแก้วและซ่อมแก้ว
  วิทยาศาศตร์

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ17 ธันวาคม 2553 09:34

  เรียนงานผ้า (ต่อผ้า) ที่ตลาดสุคนธสวัสดิ์แล้วไม่จบหรอกค่ะ ไม่ทราบว่าคุณสมบัติผู้สอนหายังไง ไม่ตั้งใจสอนเลย ชอบคุยแต่กับเจ้าหน้าที่ พอถามคำก็ตอบคำ รู้สึกไม่อยากสอนนักเรียนเลย คนเรียนก็ไม่ค่อยมี อาจารย์ก็พูดไม่ค่อยดีกับนักเรียน ก็เลยไม่ไปเรียนดีกว่า คงคิดว่าเราฉลาดไม่เท่า หรือที่นี่เรียนฟรี คนสอนจะทำยังไงก็ได้ ดังนั้น ควรหาอาจารย์ที่สนใจคนเรียนและตั้งใจสอนมากกว่านี้ก็จะดีนะคะ ที่สำคัญอาจารย์ควรจะพูดจากับนักเรียนดี ๆ ไม่ควรพูดจาดูถูกนักเรียน เพราะมีตั้งแต่เด็กกว่าจนถึงแก่กว่าอาจารย์

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม 2553 23:49

  รับสมัครด่วน
  ช่างซ่อมจักร 2 คน, ช่างเย็บ 10 คน
  * หากมีประสบการณ์ด้านการเย็บผ้า,เย็บหนังจะพิจารณาเป็นพิเศษ *
  รายได้ดีตามตกลงกันคะ หรือประมาณ 10,000ขึ้นไปตามความสามารถในการเย็บเป็นหลักค่ะ (ที่ทำงานย่านลาดพร้าว41)
  ทำงานประจำ จ-ส, ติดต่อ 081 1755946, 086 4902930

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ10 มกราคม 2554 20:53

  อยากเรียนตัดผมสุภาพบุรุษที่วัดธรรมมงคล
  เิดรับสมัครวันใหนคับ

  ตอบลบ
 55. จากคนไกลบ้าน17 มกราคม 2554 07:06

  สวัสดีค่ะ ดิฉันอยู่ไกลบ้านต่างประเทศสนใจที่จะเรียน แล้วทั้งหมดนี้ใช้ระยะนานเท่าไหร่ค่ะแต่ละอย่าง? ดอกไม้ดินไทย-นวดแผนไทย-จัดดอกไม้สดและดอกไม้อบแห้ง-ถักเชือกเมคราแม่-ร้อยลูกปัด-ดอกไม้ใยบัว -แปรรูปสมุนไพรและของชำร่วย-เทียนแฟนซี-แกะสลักผัก-ผลไม้ -ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา-ผ้าบาติก -อาหารคาว-นวดอาหารว่าง-ขนมไทย-เบเกอรี่

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ19 มกราคม 2554 01:42

  หลักสูตร 80 ชั่วโมง (1 เดือน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
  หลักสูตร 80 ชั่วโมง (2 เดือน) เรียนเสาร์-อาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 - 15.00 น.
  หลักสูตร 160 ชั่วโมง (2 เดือน) เรียนจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
  หลักสูตร 160 ชั่วโมง (4 เดือน) เรียนเสาร์-อาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 - 15.00น.

  หลักสูตร เสาร์ หรืออาทิตย์เรียน 6 เดือน (120 ชั่วโมง) 9.00-15.00 น.
  เลือกเรียนวันเสาร์ 1 วัน หรือ วันอาทิตย์ 1 วัน เท่านั้น1. ปักจักร

  ลองโทรสอบถามอีกทีนะค๊ะ

  ตอบลบ
 57. รับสมัครพนักงานด่วน!!! ทำงานทีเกาหลีจำนวนจำกัด!!!

  เงินเดือน 1,000,000W ไม่รวมทิป,ไม่รวมคอมมิสชั่น

  (มีที่พักพร้อมค่าอาหาร) ทำงานจริงไม่มีแอบแฝง

  รวมเงินทั้งหมดเป็นเงินไทย 50,000 บาทไทย

  สนใจติดต่อด่วนจำนวนจำกัด!!!

  สนใจกรอกข้อมูลได้ที่
  https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEctYWNKemVLQ1dlYWlEYkZSZl93NHc6MQ  เบอร์ติดต่อ 0841235887

  ตอบลบ
 58. ไม่ระบุชื่อ8 มีนาคม 2554 22:40

  อยากเรียนล้างรถครับ

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ8 มีนาคม 2554 22:43

  มีหลักสูตรเครื่องหนังหรือปล่าวครับ หรือมีที่ไหนเปิดสอนบ้างครับ แบบเรียนเสาร์-อาทิตย์ครับ ถ้ามีรบกวนช่วยแจ้งด้วยครับ 089-0537044 นา

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ14 มีนาคม 2554 01:24

  อยากเรียนทำโรตีมีที่ไหนเปิดสอนบ้างค่ะ
  ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ17 มีนาคม 2554 20:03

  บริษัทโนเบิลเฟอร์นิเจอร์ รับสมัครช่างเฟอร์นิเจอร์ด่วน หลายอัตราเงินเดือน 8,000 ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ก็จะเพิ่มให้ตามฝีมือ โรงงานอยู่ลำลูกกา คลอง 4 มีที่พักให้ เบี้ยขยัน ปรับเงินปีละ 2 ครั้ง ค่าข้าววันละ 60 หากไม่มีประสบการณ์ก็ไม่เป็นไร มีคนสอนให้
  สนใจติดต่อ..087 9326777 คุณเบียร์

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ9 เมษายน 2554 09:29

  อยากเรียนทำอาหารค่ะ แต่มีศูนย์ที่สอนแถวสะพานใหม่ หรือวัชรพล บ้างไหมค่ะ

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ16 เมษายน 2554 20:05

  ร้านอาหารเทค แคร์ รับสมัครผูุูู้ที่สนใจประกอบกิจการร้านอาหาร แต่ไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการร้าน และไม่มีความรู้ในการประกอบอาหาร โดยสามารถเรียนรู้โดยเข้าปฎิบัติงานในสถานที่จริง หรือผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาเป็นพนักงานประจำของร้าน
  โดยเปิดรับสมัครดังนี้
  สาขางามวงศ์วาน จำนวน 3 คน
  สาขาบางแค จำนวน 3 คน
  สาขาท่าพระ จำนวน 4 คน
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 080-941-5005

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ16 เมษายน 2554 20:06

  ร้านอาหารเทค แคร์ รับสมัครผูุูู้ที่สนใจประกอบกิจการร้านอาหาร แต่ไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการร้าน และไม่มีความรู้ในการประกอบอาหาร โดยสามารถเรียนรู้โดยเข้าปฎิบัติงานในสถานที่จริง หรือผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาเป็นพนักงานประจำของร้าน
  โดยเปิดรับสมัครดังนี้
  สาขางามวงศ์วาน จำนวน 3 คน
  สาขาบางแค จำนวน 3 คน
  สาขาท่าพระ จำนวน 4 คน
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณอัญชลี 080-941-5005

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ21 เมษายน 2554 06:17

  ตอนนี้เราเรียนตัดผมชายระดับ ๑ ที่วัดธรรมมงคล สอนโดยท่านอาจารย์สมพงษ์ ท่านเป็นอาจารย์ที่น่ารักมาก พูดเพราะ ใจดี สอนสนุก สอนทุกเรื่องค่ะ สอนละเอียดมาก เจอเพื่อนในห้องก้อน่ารัก ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลาอันมีค่ามาสอนพวกเรา เปิ้ลค่ะ

  ตอบลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน 2554 21:02

  อยากเรียนมั่งอะแต่อยู่ต่างจังหวัด

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ5 พฤษภาคม 2554 06:12

  หนูอยากเรียนเย็บผ้าบ้างค่ะจะไปเรียนได้ที่ใหนค่ะ ..หนูอยู่แถวพระราม2

  ตอบลบ
 68. ไปเรียนที่วัดจรรยาวาสสิ เรียนฟรีนะ เราก้อว่าจะไปเรียนเหมือนกัน

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ9 พฤษภาคม 2554 21:07

  รับสมัครด่วนช่างเย็บฝีมือดีเพื่อทำเสื้อตัวอย่าง ทางบริษัทเป็นผู้จำหน่ายเสื้อผ้าส่งออกนอก ขณะนี้เรากำลังขยายกิจการจึงต้องการช่างจำนวนมาก

  สนใจติดต่อ JH-fashiongroup, Sukhumvit 31,
  Tel: 02 260 9500

  ตอบลบ
 70. อยากเรียนแกะสลักผัก ผลไม้ แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนที่ไหนดี ตอนนี้อยู่บางกอกน้อย ไม่แน่ใจว่าจะเรียนที่วัดสุทธาวาสได้มั้ย? เอาแบบไปเรียนเสาร์อาทิตย์น่ะ หรือว่าจะไปเรียนที่จตุจักรดี? อยากเรียนมากๆ

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ23 พฤษภาคม 2554 08:33

  เรียนฟรีถ้าเจออาจารย์ดีก็ถือว่าโชคดีนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนตั้งใจเรียนด้วย

  ตอบลบ
 72. ไม่ระบุชื่อ26 พฤษภาคม 2554 19:46

  เรียนวิชาเซรามิกส์ฟรีใด้ชิ้นงานทำของชำร่วยทำของแจกสนุกมากระหว่างเรียนหาออเดอร์รับป้ายต่างๆผมเรียนมาแล้วสนุกครับมีที่เรียนที่เดียวนะครับจะเปิดเดือนหน้าแล้ว..ฮิฮิ

  ตอบลบ
 73. ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย รามบุรี (รามคำแหงสอง)
  รับสมัครพนักงานนวดหลายอัตรา ด่วน!!!
  มีใจรักงานบริการ
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  มีประกันรายได้ 200/วัน + ทิป
  สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นทางร้านสอนงานให้ฟรี
  ร้านเปิด 10.00-20.00 น.
  สนใจติดต่อ โทร. 085-1327346 , 087-5642456

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ31 พฤษภาคม 2554 00:10

  เรียนวิชาเซรามิกซ์ที่ไหนคะ ตอบด่วนด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ3 มิถุนายน 2554 06:19

  อยากเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
  อยากทราบว่าตอนนี้ยังเปิดรับอยู่มั้ยค่ะ?
  (ที่ม.รามคำแหง,เสาร์-อาทิตย์)
  แต่ไม่มีพื้นฐานและความรู้ด้านนี้เลย
  จะสามารถเข้าเรียนได้มั้ยค่ะ?
  และถ้าสามารถข้าเรียนได้ต้องเตรียม
  ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่ะ?
  รบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 76. ไม่ระบุชื่อ5 มิถุนายน 2554 20:26

  อยากเรียนตัดผมผู้หญิง ไม่เคยทำมาก่อนแต่อยากที่จะเรียนรู้ ใครมีประสบการณ์ช่วยแนะนำด้วยค่ะ อนาคตอยากจะเปิดร้านเสริมสวย ควรเริ่มต้นที่ยังไงดี ช่วยแนะนำด้วยค่ะ apple_bazeed@hotmail.com

  ตอบลบ
 77. ไม่ระบุชื่อ7 มิถุนายน 2554 06:05

  ถ้าเรียนเสริมสวยมาแล้วมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้พร้อมฝึกให้นะอยู่เทพารักษ์สมุปราการเป็นร้านเสริมสวยการเริ่มต้นไม่มีคำว่าสาย0865538087

  ตอบลบ
 78. ไม่ระบุชื่อ17 มิถุนายน 2554 05:09

  อยากเรียนคีบอร์ดมีเปิดสอนที่ไหนบ้างคะ พอดีอ่านจากหลักสูตรที่เปิดสอนแล้วไม่เห็นมีลงไว้เลยค่ะ
  idochin_love@gmail.com

  ตอบลบ
 79. มีแต่ในกรุงเทพฯทั้งนั้นเลยแฮะ ... แต่หลายหลักสูตร น่าสนใจมากๆเลยครับ

  ตอบลบ
 80. ไม่ระบุชื่อ17 กรกฎาคม 2554 22:40

  อยากเรียนจัดดอกไม้สด...ไม่ทราบว่าเปิดรับสมัครเรียนวันไหนบ้าง...สะดวกเรียนวันอาทิตย์ค่ะ...ช่วยแนะนำด้วย..เนื่องจากจะโทรสอบถามไม่มีผู้รับสายเลยค่ะ


  ต้า

  ตอบลบ
 81. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2554 12:47

  ต้องใช้อะไรบ้างคะถึงจะจะสมัครเรียนได้? กรุณาตอบด้วยคะ

  ตอบลบ
 82. ไม่ระบุชื่อ27 กรกฎาคม 2554 02:20

  เราอยากทำเครื่องประดับขายน่าจะดีกว่า

  ตอบลบ
 83. ไม่ระบุชื่อ29 กรกฎาคม 2554 21:40

  อยากเรียนเย็บผ้าจะไปเรียที่ใหนได้ พักแถวอนุสารีย็ชัยสมรภูมิ เพื่อนๆๆแนะนำให้ที ขอขอบคุณอย่างมากมาย

  ตอบลบ
 84. ไม่ระบุชื่อ20 สิงหาคม 2554 00:46

  อยากเรียนตัดผมชาย ไม่ทราบว่าค่าอุปกรณ์ต้องเสียหรือเปล่า

  ตอบลบ
 85. เป็นกำลังใจให้ครับ ... ยังมีอาชีพที่น่าสนใจอีกมาก หรือบางทีเราอาจจะมองข้ามโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดาย ...แต่ถ้าที่เว็บแห่งนี้นำเสนอก็อาจจะช่วยให้คนอื่นๆสามารถมองเห็นหนทางสว่างได้ง่ายขึ้น

  ตอบลบ
 86. ไม่ระบุชื่อ3 กันยายน 2554 10:57

  อยากเรียนเสริมสวยแบบครบวงจรมีไหมคะ เช่น ตัด,ซอย,สระเช็ทอะไรประมาณนี้น่ะคะ เพราะต้องการเอาไปสมัครงานทำได้เลย ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 87. ไม่ระบุชื่อ5 กันยายน 2554 21:20

  ที่วัดธรรมครูสอนดีมากๆ ยกเว้นอาหารคาวด่านักเรียนเหมือนหมู หมา เลยจะทำอย่างไรดี อยากได้ความรู้แต่รับไม่ได้จริงๆ ให้ครูปรับปรุงตัวนิดหนึ่งสงสัยจะวัยทอง ขอบพระคุณมากค๊ะ

  ตอบลบ
 88. ไม่ระบุชื่อ5 กันยายน 2554 23:57

  อยากเรียนทำเทียนแฟนซี และการทำสบู่ ช่วยแนะำนำหน่อยค่ะว่าควรจะเรียนที่ไหนดี ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 89. ไม่ระบุชื่อ7 กันยายน 2554 23:00

  อยากเรียนเพ้นทเล็บ ต่อเล็บ มีที่ไหนบ้างค่ะ อยากเรียนมากค่ะ

  ตอบลบ
 90. ไม่ระบุชื่อ8 กันยายน 2554 19:27

  อยากเรียนตัดผมชาย เรียนได้ที่ไหน

  ตอบลบ
 91. หทัรัตน์10 กันยายน 2554 23:35

  อยากเรียนเบเกอรี่มากค่ะ

  ตอบลบ
 92. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2554 03:10

  อยากเรียนซ่อมคอม ทั้งโน๊ตบุค และพีซี แบบมืออาชีพคับ มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า..?? ขอบคุณคับ..

  ตอบลบ
 93. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2554 06:28

  อยากเรียนนวดแผนไทยวัดธรรมเรียนจบหางานได้เลยหรือเปล่าค่ะ

  ตอบลบ
 94. ไม่ระบุชื่อ14 กันยายน 2554 19:42

  มีการสอนทำ ปาท่องโก๋ ไหมค่ะ อยากทำเป็นอาชีพค่ะ ไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้ว

  ตอบลบ
 95. ผมอยากเรียนตัดผมชายแต่มีเวลาวันอาทิตย์วันเดียวจะเรียนได้ไหมครับ

  ตอบลบ
 96. ไม่ระบุชื่อ15 กันยายน 2554 22:14

  เรียนนวดจบออกมามีใบรับรองรึเปล่าครับ กลัวหางานยากหนะครับ แล้วมันต่างจากเรียนราคาแพงยังไงบ้าง อยากเรียนเพื่อมาทำเป็นอาชีพเลยครับ

  ตอบลบ
 97. ไม่ระบุชื่อ25 กันยายน 2554 04:34

  รบกวนขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับ

  ด่วน!! ต้องการ รับสมัครหมอนวดแผนไทย
  เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ จำนวน 2-3 คน
  ประกันรายได้วันละ 200 บาท ทำงานที่ร้านเบลเรซา
  อาคารภิญโญแมนชั่น ตรงข้ามสระว่ายน้ำรอยัลนครินทร์วิลล่า ซอยสุภาพงษ์ 1 (ตรงข้ามซีคอนสแควร์) ติดต่อคุณจัน โทร 08-1250-7395

  ตอบลบ
 98. ไม่ระบุชื่อ26 กันยายน 2554 06:35

  สนใจเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีต้องเสียค่าอะไรบ้างแล้วถ้ามีเวลาวันอาทิตย์วันเดียวเรียนได้มั้ย

  ตอบลบ
 99. ไม่ระบุชื่อ1 ตุลาคม 2554 22:36

  ผมผู้ชายคร๊าบ แต่อยากเรียนตัดเย็บผ้าผู้ชายครับ

  Pdh1973@hotmail.com

  ตอบลบ
 100. เมื่อไรมีอบรมมัคคุเทศน์จีนฟรีที่ม.รามคำแหง
  โปรดแจ้ง brithiah@gmail.com
  ขอบคุณมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 101. ไม่ระบุชื่อ15 ตุลาคม 2554 00:05

  อยากเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าไม่มีความรู้เลย.....และที่สำคัญยังไม่จักรเย็บผ้าด้วยจะเรียนได้ไหมคะ..กล้วว่าอ.ให้การบ้านมาทำก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีจักร....

  ตอบลบ
 102. ไม่ระบุชื่อ17 ตุลาคม 2554 22:33

  สวัสดีค่ะ ใครอยากเรียนนวด ไปที่ รร ฝึกอาชีพ กทม (คลองเตย ) ซิค่ะ ที่นั้น อ. สอนดีมากเลย ค่าเรียนแค่ 210 บาท ใช้เวลาเรียน 2 เดือนครึ่ง จบแล้วมีใบประกาสของ กทม ด้วย เปิดรอบหน้าวันที่ 1 พ.ย. 54 นี้ค่ะ โทรไปหา อ. ที่โทร 084-7073354

  ตอบลบ
 103. ไม่ระบุชื่อ22 ตุลาคม 2554 09:18

  อยู่แถวเมืองทองธานี อิมแพ๊ก คอนโด
  อยากเรียนจัดดอกไม้ พวงหรีด แจกัน/ช่อดอกไม้สด - แห้ง เพื่อเปิดร้าน
  รร ฝึกอาชีพ กทม ที่ไหนสะดวกและใกล้ที่สุดครับ

  ตอบลบ
 104. ไม่ระบุชื่อ5 พฤศจิกายน 2554 08:41

  อยากเรียนเย็บผ้า ซ่อมผ้าได้ มีเวลาวันอาทิตย์วันเดี๋ยวต้องสมัครเรียนที่ใหนค่ะ

  ตอบลบ
 105. ไม่ระบุชื่อ6 พฤศจิกายน 2554 03:38

  เป็นนักศึกษาบุรีรัมย์คะ อยากเรียนเพิ่มเติมช่วงเสาร์-อาทิตย์ พอจะมีที่เปิดรับสมัครแถวบุรีรัมย์มัยคะ เรียนเย็บผ้าสตรีเบื้องต้น

  ตอบลบ
 106. ไม่ระบุชื่อ6 พฤศจิกายน 2554 19:04

  อยากเรียนการทำป้ายอิงค์เจ็ตเพื่ออาชีพ พอจะมีที่แนะนำให้บ้างมั้ยครับ
  คน ช.ร ที่อยากกลับไปสร้างอาชีพตามภูมิลำเนา

  ตอบลบ
 107. ไม่ระบุชื่อ12 พฤศจิกายน 2554 23:59

  ผมว่าจะเรียนซ่อมจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม อยากถามคนสอนว่า จบแล้วได้งานซ่อมจักรทำหรือเปล่า? ผมอยากให้เปิดสอนซ่อมกล่อง CONTROL BOX บางรุ่นของ JUKI อาทิ เช่น รุ่น SC328,SC1,SC920,EC10 AB ช่วยตอบผมด้วยนะครับ TEL. 0870143524,0802449302

  ตอบลบ
 108. อบรมผู้ช่วยเภสัช ที่พาร์สครับ สนใจโทร 0853702990 อบรม 2เดือน เองครับ มีโอกาสและอนาคตที่ดีครับ ถือเป็นวิชาชีพติดตัวและสร้างรายได้มั่นคง ตลาดงานยังสดใสอีกมากๆๆ

  ตอบลบ
 109. ไม่ระบุชื่อ17 พฤศจิกายน 2554 20:51

  รับสมัคร ช่างตัดผม 2ตำแหน่ง ช่างสระไดร์ 3 ตำแหน่ง
  ร้านที่สยามสแควร์ ซอย3 ค่าคอมมิชั่นสูง
  ติดต่อ คุณ จุ๊บ 081-8077111

  ตอบลบ
 110. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2554 01:05

  หนูอยากเรียนทำขนมไทย-เบเกอรี่ ไม่ทราบว่ามีการทำเค้กกับแต่หน้าเค้กด้วยไหมค่ะสนใจจิงๆเลยค่ะอยากเรียนมากๆๆเลยช่วยตอบด้วยค่ะ
  กรุณากลับตอบที่Ann-ann248@hotmail.com

  ตอบลบ
 111. ไม่ระบุชื่อ21 พฤศจิกายน 2554 00:05

  รับสมัครงาน
  พนักงาน (หญิง)ประจำร้านผลไม้ปั้นย่านสาทร ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.สนใจติดต่อ 0845428918

  ตอบลบ
 112. อยากเรียนจัดดอกไม้ค่ะแต่หยุดไม่ตรงกันซักวันเลยเลือกวันที่จะเข้าไปเรียนได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 113. ฝึกอาชีพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (นวดตัว นวดฝ่าเท้า) เปิดเรียน 6 ธันวาคม 2554 รับรองมีงานทำแน่นอน

  สนใจติดต่อ คุณติ๋ม 089-2574999 , 087-3630868 ได้ทุกวัน

  ตอบลบ
 114. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2554 17:39

  ขอทราบรายละเอียดฝึกวิชาชีพอัฟเดทหน่อยคะ ต้องการฝึกทำอาหาร , เย็บผ้า เฉพาะวันอาทิตย์มีสอนไหมคะ อยากเรียนมาก ๆ อีเมลคะ wanna-14@hotmail.com , wanna@msm.th.com

  ตอบลบ
 115. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2554 17:39

  อยู่ชลบุรีคะ

  ตอบลบ
 116. ถ้าผมจะเรียน ซ่อมทีวีนี่ ผมคต้องทำอย่างไรบ้างครับ..
  1.หมายถึง ค่าอุปกรณ์ เวลาเรียน ผมอยู่แถวๆรังสิต ปทุมธานี ที่ไหนจะเปิดก่อนครับ

  2.ศูนย์ไหนยังเปิดรับอยู่ครับ หลักสูตรนี้ ยังไม่มีความรู้ด้านนี้ แต่เป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ครับ

  3.ติดต่อลงทะเบียน จองหรือเรียน ยังไงครับ

  085 332 1146 แต่วันนี้ยังโทรไม่ได้ โดนขโมยไปตอนน้ำท่วมครับ เป็นเบอร์ลงทะเบียน น้ำลดจะไปขอซิมเดิม ตอบหน้ากระทู้ก็ได้ครับ

  ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 117. ไม่ระบุชื่อ11 ธันวาคม 2554 19:07

  เปิดรับสมัครช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเรียนตัดเย็บฟรี....หากเรียนจบและหัวไวจะได้รับเงินเดือนประจำแต่ระหว่างที่เรียนก็มีเงินให้+ข้าวฟรีมีประกันสังคมหากใครต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ ให้ติดต่อมาที่ 029460277-029460299 **หากคนมีประสบการณ์แล้วจะได้รับเงินเดือนเลย** ด่วนจำนวนมาก

  ตอบลบ
 118. ไม่ระบุชื่อ11 ธันวาคม 2554 19:22

  รับสมัครพนักงานตัดเย็บจำนวนมากรายได้ดี
  -ช่างแพทเทิร์น Pattern.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  -หัวหน้าฝ่ายตัดเย็บ
  *สนใจติดต่อ บจก.ไลฟ์ แอนด์ มอร์ กรุ๊ป โทร029460277มือถือ0830523874 คุณก้อย เวลา 08.30-17.30น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์

  ตอบลบ
 119. ไม่ระบุชื่อ14 ธันวาคม 2554 06:29

  เรียนทามขนม นี้ต้องเอาอุปกรณ์ไปเอง หรือว่ายังไงค่ะ
  ถ้าเรรียนเสริมสวยจะมีอุปกรณ์ให้ทดลองรึป่าวค่ะ

  from, cookie

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ11 กุมภาพันธ์ 2555 08:07

   อุปกรณ์ที่ศูนย์ฯมีให้แต่วัสดุต้องเฉลี่ยกันออกและแบ่งกันไป(มีนบุรี)ส่วนเสริมสวยอุปกรณ์เครื่องมือก็ซื้อเองเช่นกัน ส่วนผู้มารับบริการมีมาเรื่อยๆ

   ลบ
 120. ไม่ระบุชื่อ24 ธันวาคม 2554 01:37

  ตัดเย็บเปิดรับวันใหนค่ะ

  ตอบลบ
 121. ไม่ระบุชื่อ6 มกราคม 2555 00:05

  อยากเรียน คอมค่ะ ไม่ทราบมีใครเคยเรียนมาบ้าง. ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ สอนเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะ

  ตอบลบ
 122. ไม่ระบุชื่อ7 มกราคม 2555 18:14

  อยากเรียนทำแซนวิซ และทำสลัดมีที่ไหนเปิดสอนาบ้างค่ะ

  ตอบลบ
 123. ไม่ระบุชื่อ7 มกราคม 2555 20:01

  สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรนวดแผนไทย...เชิญทางนี้...

  ร้านเรือนไทย ประกอบกิจการนวดแผนไทยมา 9 ปี มีลูกค้าประจำทุกวัน ต้องการรับสมัครพนักงานนวดแผนไทยเพิ่ม จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

  **คุณสมบัติ
  1. ชาย/หญิง อายุ 25 - 45 ปี
  2. มีใบประกาศรับรองจบหลักสูตรนวดแผนไทย
  3. สะอาด เรียบร้อย สุภาพ มีใจรักงานบริการ 3 อัตรา

  **ที่อยู่ร้าน
  ซอยเสนานิคม 1 ใกล้แยกวังหิน , ใกล้เกษตร-นวมินทร์

  **มีประกันรายได้ สนใจโทร 02-942-1067 , 081-812-8143 , 089-924-5440

  ตอบลบ
 124. ไม่ระบุชื่อ8 มกราคม 2555 05:14

  อยากเรียนทำน้ำผลไม้ปั่น กับ การจัดช่อดอกไม้ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 125. ไม่ระบุชื่อ9 มกราคม 2555 21:57

  ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
  ขอทราบรายละเอียดฝึกวิชาชีพอัฟเดทหน่อยคะ ต้องการฝึกทำอาหาร , เย็บผ้า เฉพาะวันอาทิตย์มีสอนไหมคะ อยากเรียนมาก ๆ อีเมลคะ wanna-14@hotmail.com , wanna@msm.th.com

  8 ธันวาคม 2554, 17:39
  --------------------------
  1.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล
  ที่ตั้ง ซอยปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
  โทร. 0-2331-7573-4


  4.2 หลักสูตรเรียน 4 เดือน วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
  วิชาที่เปิดสอน
  - อาหารว่าง-เบเกอรรี่- อาหารคาว- แพทเทิร์น- ศิลปประดิษฐ์ (ปั้นดอกไม้จากดินไทย)- ดอกไม้ผ้าระบายสี- การจัดดอกไม้สด- ร้อยลูกปัด- ผ้าบาติก- นวดแผนโบราณ- นวดฝ่าเท้า- สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้- คอมพิวเตอร์(การใช้โปรแกรม)- ซ่อมโทรศัพท์มือถือ- แปรรูปอาหารและสมุนไพร- เพ้นท์ผ้า

  คุณวันนา ลองสอบถามไปที่นี่ดูนะคะ เค้ามีสอนวันอาทิตย์ เราก้อ อยากไปเรียนเหมือนกัน แต่กำลังดูอยู่ ว่าจะไปเรียนที่ไหนดี เราอยากได้ใกล้ๆ บ้าน

  pom/pathumtani

  ตอบลบ
 126. ไม่ระบุชื่อ28 มกราคม 2555 00:31

  อยากเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์ครับผม ว่าง วันเสาร์ อาทิตย์ครับ ผมอยู่ฉะเชิงเทรา เรียนที่ไหนใกล้ที่สุดครับผม และเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับ ผมเชียร chian01@hotmail.com

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ1 กุมภาพันธ์ 2555 07:31

   เรามีข้อมูลคอมเยอะสนใจไหมละถ้านายไปเรียนนะที่เสียเงินอ่ะอย่างต่ำ3000ที่ดีดีขึ้นไปอีกก็อย่างต่ำ5000ขึ้น
   นายซื้อข้อมูลคอมเราไหมละคิดให้ถูกๆๆครบหัวข้อซ่อมคอมเลยแถมมีข้อมูลเทคนิคให้อีกเพียบ
   เรียนจบก็ใช่จะเป้นเลยหรือเก่งเลย
   ต้องหาความรุ้เยอะๆๆ
   และต้องหาประสบการด้วย
   ไงโทรมาคุยกันนะเราต้อมนะ0844502820จะรอนายนะเราก็ชอบสนใจคอมไม่น้อยไปกว่านายแน่นอน

   ลบ
 127. ไม่ระบุชื่อ3 กุมภาพันธ์ 2555 08:21

  อยากทราบสถานที่อบรมซ่อมมือถือ อยากมีความรู้ไว้เผื่อเปิดร้าน

  ตอบลบ
 128. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2555 07:21

  รับสอนนวดแผนไทยพร้อมรับเป็นพนักงานนวด สถานที่รังสิตคลองสาม รายได้ดีสนใจติดต่อคุณหนึ่ง ร้านกองแก้วนวดแผนไทย 0843237770

  ตอบลบ
 129. ไม่ระบุชื่อ14 กุมภาพันธ์ 2555 02:51

  ด่วน!!ต้องการรับสมัครพนักงานนวดแผนไทย 10อัตรา รายได้ดี มีประกันรายได้ขั้นตำ 300 บาทต่อวัน หากสามารถนวดน้ำมันและสปาได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ. มีที่พักและข้าวให้ด้วย. ร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2 ปากซอยท่าข้าม30.

  ติดต่อด่วนที่ 081-648-7964

  ตอบลบ
 130. ไม่ระบุชื่อ14 กุมภาพันธ์ 2555 07:11

  อยากซื้อกุหลาบจากผ้ากำมะหยี่ แต่จะนำมาประกอบเอง ต้องการเฉพาะดอกค่ะ ใครพอทราบบ้างว่าโรงงานอยู่แถวใหน บอกให้ทราบด่วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ติดต่อได้ที่ 0880747259

  ตอบลบ
 131. ไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าที่ รร.ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์)ซอยจรัลสนิทวงศ์๓๕สอนดีมาก ตัดเย็บใส่เองได้แล้วกำลังจะรับตัดเสื้อผ้าอยู่ที่บ้านจะได้เลี้ยงลูกไปด้วยแถมมีเงินใช้สบาย สบาย

  ตอบลบ
 132. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2555 19:23

  ผมอยากเรียนพวกช่างซ่อมอ่าครับ พวกเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ทราบว่าต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนรึป่าว
  และเรียนที่ไหนได้บ้าง คือ มีเวลาช่วงเสาอาทิตย์อ่ะครับ และต้องเตรียมอะไรบ้าง เสียค่าใช้จ่ายไรบ้าง

  รบกวนช่วยติดต่อที่เมล Phannawit_golf_11@hotmail.com

  ตอบลบ
 133. ไม่ระบุชื่อ16 กุมภาพันธ์ 2555 01:17

  เรียนคอมมีที่ไหนครับ บ้านอยู่ตากสิน

  ตอบลบ
 134. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์ 2555 21:35

  รับสมัครงานด่วน
  1.การตลาดระหว่างประเทศ
  2.พนักงานขายการตลาดในประเทศ
  3.พนักงานบัญชี
  4.พนักงานขึ้นแพทเทิร์น
  5.พนักงานตัดเย็บเสื้อผ้า
  6.massenger
  สนในติต่อ SPD PRODUCTION 0826453223 ,029747146,029668686

  ตอบลบ
 135. ไม่ระบุชื่อ17 กุมภาพันธ์ 2555 21:36

  รับสมัครงานด่วน
  1.การตลาดระหว่างประเทศ
  2.พนักงานขายการตลาดในประเทศ
  3.พนักงานบัญชี
  4.พนักงานขึ้นแพทเทิร์น
  5.พนักงานตัดเย็บเสื้อผ้า
  6.massenger
  สนในติต่อ SPD PRODUCTION 0826453223 ,029747146,029668686

  ตอบลบ
 136. ไม่ระบุชื่อ28 กุมภาพันธ์ 2555 01:36

  รับสมัครช่างตัดผมชาย ด่วนมาก ๆ ลูกค้าทั้งฝรั่งเเละไทยเยอะมาก ๆครับ รับประกันรายได้ดีเเน่นอนครับ สนใจโทรสอบถามได้ที่ 085-7934571 หรือ ติดต่อทางอีเมลครับ tam-9898@hotmail.com

  พี่ถาครับ ด่วน! มากครับ

  ตอบลบ
 137. ไม่ระบุชื่อ29 กุมภาพันธ์ 2555 02:35

  อยากเรียนตัดผมชายไม่ทราบว่าสถานที่เรียนอยู่ที่ไหนที่ใกล้ที่สุด(พักอยู่จังหวัดนนทบุรี)

  ตอบลบ
 138. ไม่ระบุชื่อ1 มีนาคม 2555 01:07

  อยากเรียนตัดผมชายมากค่ะไม่ทราบว่าสถานที่เรียนอยู่ที่ไหนที่ใกล้ที่สุดค่ะขอลบกวนแนะนำด้วยตอนนี้ไม่มีงานทำค่ะ(จังหวัดนครสวรรค์)

  ตอบ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2555 21:17

   สอนฟรีค่าใช้จ่ายออกเองครับ0882085126

   ลบ
 139. ไม่ระบุชื่อ3 มีนาคม 2555 18:17

  อยากเรียนนวดแผนไทยค่ะ ตอนนี้เปิดสอนไหมคะ?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2555 21:22

   ไม่ทราบว่าเรียนนวดไปแล้วหรือยัง ที่บ่อนไก่ (ใกล้สวนลุม)มีเปิดสอนนะสนใจติดต่อครูปุ้ย 086-7823923

   ลบ
 140. เรียนทุกๆ วันหยุดของแต่อาทิตร์ได้ไหมค่ะ แล้วเริ่มสมักเรียนกันเมื่อไหร่ค่ะ

  ตอบลบ
 141. ไม่ระบุชื่อ9 มีนาคม 2555 08:27

  !!!ด่วน!!!
  รับสมัครพนักงงานนวดแผนไทย
  ประเทศโปแลนด์ 4 อัตรา

  -คุณสมบัติ
  เพศหญิง อายุไม่เกิน 40ปี
  มีใบประกาศนวดแผนไทย
  มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า2ปี
  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
  ไม่เคยมีประวัติขอวีซ่าไม่ผ่านในกลุ่มประเทศยุโรป

  -สวัสดิการ
  เงินเดือน 500 ยูโร
  สัญญา 2 ปี
  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
  มีค่าอาหารและที่พักให้
  มีประกันสุขภาพ

  **ไปถูกกฎหมาย ไม่มีนวดแอบแฝง ทำwork permit ให้ ไม่เสียค่านายหน้า เดินเรื่องเลยเดินทางภายใน3เดือน**

  ติดต่อ:

  คุณใหม่(ลูกเจ้าของร้าน) 087-9305854

  เว็บไซด์ทางร้าน:www.maithai.pl/

  ตอบลบ
 142. ไม่ระบุชื่อ12 มีนาคม 2555 00:59

  ผมพอมีความรู้ด้านทำรองเท้า และว่างวันอาทิตย์เลยอยากไปช่วยสอนการทำรองเท้าตามศูนย์ ถ้าใกล้แถวสุขุมวิท101/1ก็ดีคับเพราะอยู่ใกล้ สนใจติดต่อได้ 089-4401473 สอนฟรีคับผม

  ตอบลบ
 143. ไม่ระบุชื่อ15 มีนาคม 2555 02:41

  อยู่ร่มเกล้า ม เกษมบัณดิต ไปวัดธรรมมงคลนั่งรถเมล์สายอะไรค่ะ

  ตอบลบ
 144. ไม่ระบุชื่อ17 มีนาคม 2555 07:06

  เดี๋ยวนี้ไม่มีเรียนวันอาทิตย์แล้วหรอคะ แล้วถ้าเรียนหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ แต่ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์ จะเรียนได้ไหมะ

  ตอบลบ
 145. ไม่ระบุชื่อ25 มีนาคม 2555 11:40

  รบกวนทุกท่านค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการกรรไกรตัดผม พอดีว่าฝากน้องไปซื้อกรรไกรซอยผมมาค่ะ แต่เขาซื้อมาผิด ของpassion ยังไม่ได้มีการใช้งานใดๆค่ะ ใครสนใจปูลดให้พิเศษ2600ค่ะ ติดต่อปูที่เบอร์0833188878นะค่ะ ขอบคุณทุกๆท่าน ค่ะ

  ตอบลบ
 146. ไม่ระบุชื่อ3 เมษายน 2555 07:26

  รบกวน สอบถาม มีเปิดสอน นวดแผนไทย แถว ปทุมธานี คลองหลวง เปิดสอนวิชาชีพ บ้างหรือป่าค่ะ

  ตอบลบ
 147. ด่วน!!! รับสมัครพนักงานนวดไทย นวดเท้า
  คุณสมบัติ
  นวดไทย นวดเท้าได้ นวดน้ำมันได้จะพจิรณาเป็นพิเศษ
  เพศหญิง มีใบประกาศ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  รักการบริการ ซื่อสัตย์
  ทางร้านมีที่พักให้ฟรี มีข้าวให้ ฟ
  รายได้ 50%กับทางร้าน ประกันมือ วันละ 200
  ร้านอยู่แถว ปากเกร็ด นนทบุรี
  สนใจโทร คุณ นุ 0865523660

  ตอบลบ
 148. ไม่ระบุชื่อ28 เมษายน 2555 20:41

  รับสมัคร พนักงาน นวดหญิง ประจำร้าน บ้านสมุนไพร บางสบาย Parttime และ ประจำ คนที่มีประสบการณ์ แล้ว
  สนใจติดต่อ ที่โทร0874901510,0852543593คุณอรุณ ขอบคุณสำหรับการติดต่อ ทุกๆๆ ท่านค่ะ

  ตอบลบ
 149. ไม่ระบุชื่อ30 เมษายน 2555 11:48

  บริษัท ที.เอ ซิสเท็ม จำกัด
  ที่ตั้ง 216 ถ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ โทร 02-731-7889

  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบ-ติดตั้ง อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำนักงาน โรงงาน ที่พักอาศัย โรงแรม โรงเรียน รวมทั้งให้บริการตู้ยาม-ป้อมยาม ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังนี้

  พนักงาน ช่างเชื่อมเหล็ก
  คุณสมบัติ
  1. ไม่จำกัดอายุ และเพศ
  2. มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3. กรณีเชื่อมอาร์กอนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30
  ทางบริษัทฯ มีเงินเดือนประจำและประกันสังคม วันหยุดประจำ

  สนใจติดต่อ คุณพรชัย 089-774-2669

  ตอบลบ
 150. ไม่ระบุชื่อ3 พฤษภาคม 2555 21:33

  อยากเรียนช่างซ่อมมอเตอร์ซค์อะครับอยากไปเปิดร้านเองที่ระยองแต่มีความรู้เรื่องนี้นิดหน่อยอะคับ

  พอจะมีบ้างมั๊ยครับ

  ตอบลบ
 151. ไม่ระบุชื่อ11 พฤษภาคม 2555 21:32

  สนใจเรียนเสริมสวย...นารา อะคาเดมี่ สถาบันสอนวิชาชีพช่างผมครบวงจร ปากซอยรามคำแหง 83/2 ..บริหารการเรียนการสอนโดย อ.สุจิตต์ สุขสร้อย พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์การสอนจากสถาบันชื่อดังกว่า 20ปี..สมัครวันนี้รับส่วนลดพิเศษ 30% ...Tel.080-131-0910,,02-732-2183

  ตอบลบ
 152. ไม่ระบุชื่อ15 พฤษภาคม 2555 22:37

  ขอสถานที่เรียนและวิชาที่ อัพเดทเลยมีไหมคะ

  ตอบลบ
 153. ไม่ระบุชื่อ17 พฤษภาคม 2555 00:59

  อยากเรียนซอยผมสตรีค่ะมีพื้นฐานพวกยืด ดัดแล้วและก็ต่อตัดผมชายด้วยค่ะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์มีไหมค่ะบ้านอยู่เขตอ้อมน้อยค่ะ
  ถ้าใครมีที่แนะนำช่วยแจ้งหน่อยนะคะทางEmail areeyamc@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 154. ไม่ระบุชื่อ18 พฤษภาคม 2555 02:18

  อยากเรียนการเพ้นท์เล็บ ต่อเล็บค่ะ อยากทราบว่า ที่บุรีรัมย์มีเปิดสอนบ้างไหม แล้วถ้ามีสอนวันไหนบ้างค่ะ ช่วยติดต่อกลับ puttamalak_@hotmail.com

  ตอบลบ
 155. ไม่ระบุชื่อ18 พฤษภาคม 2555 06:49

  สวัสดีค่ะ อยากเรียนเสริมสวยค่ะแต่ไม่รู้ว่า มีที่ไหนบ้างที่เรียนฟรี
  ไม่ไกลจาก ชลบุรีคะ ใครพอรู้บางค่ะ ช่วยหน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 156. ไม่ระบุชื่อ1 มิถุนายน 2555 06:59

  อยากเรียนเย็บจรักค่ะอยู่แถวพระราม2ไม่ทราบว่าตอนนี้มีที่ใหนเปินสอนบางค่ะตอนนี้ตกงานค่ะเลยอยากหาอะไรทำเพือประกอบอาชีพค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เหมือนเราเลยยเราก้อยากทำ ไม่ทราบคุณไปเรียนหรือยังค่ะ

   ลบ
 157. ไม่ระบุชื่อ6 มิถุนายน 2555 07:31

  สวัสดีค่ะ อยากเรียนการเขียนแพทเทิร์น กระเป๋าหนัง และเสื้อผ้า และเย็บจักรอุตสาหกรรม ไม่ทราบว่าที่ใหนเปิดเรียนบ้างค่ัะ บ้านอยู่คลอง 4 ปทุมธานี รบกวนตอบด้วยค่ะ ถ้าจะกรุณาที่ e-mail
  tason27@sanook.com

  ขอบคุณมากค่ะ
  นก

  ตอบลบ
 158. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2555 20:50

  สวัสดีครับ ผมโอ บราเบอร์เปิดรับช่างตัดผมชาย มีประกันรายได้ต่อวัน 300-350บาทสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0882085126

  ตอบลบ
 159. ไม่ระบุชื่อ19 มิถุนายน 2555 20:52

  รับช่างตัดผม โทร 0882085126

  ตอบลบ
 160. อยากทราบว่าถ้าเรียนเย็บผ้าจบหลักสูตรแล้ว มีงานรองรับไหมค่ะ อยากทราบมาก อยากทำงานตัดเย็บเสื้อผ้า เผื่ออนาคตและเป็นอาชีพติดตัว

  ตอบลบ
 161. แต่ไม่มีพื้นยังไม่มีพื้นฐานค่ะ แต่คิดว่าตัวเองชอบ ตอบให้หน่อยน้ะค่ะ

  ตอบลบ
 162. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 163. ไม่ระบุชื่อ27 มิถุนายน 2555 02:00

  27มิถุนายน 2555 รับสมัครช่างตัดผมประกันรายได้ 300 350 ต่อวัน

  ตอบลบ
 164. ไม่ระบุชื่อ27 มิถุนายน 2555 02:03

  28 มิถุนายน 2555 รับช่างตัดผมประกันรายได้ต่อวัน 300 350 โทร 0882085126

  ตอบลบ
 165. รับสมัคร พนักงานนวดหญิง (3 ตำแหน่ง)
  - คุณสมบัติ สามารถ นวดไทย, นวดเท้า, ถ้านวดน้ำมันได้จะดีมาก แต่ถ้าไม่เป็นทางร้านจะฝึกให้
  - มีที่พักให้ฟรี และ มีเงินประกันมือ(ขั้นต่ำ200บาทและจะสูงขึ้นตามประสบการณ์ที่เคยทำงาน)
  - ร้านเยื้องตลาดท่าน้ำนนทบุรี การคมนาคมสะดวก มีรถประจำทางผ่านหลายสาย หรือสามารถเดินทางมาทางน้ำโดยเรือด่วนเจ้าพระยาก็ได้(ลงที่ท่าน้ำนนท์)
  -สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-425 9818
  - รู้จักร้านของเราได้ที่ http://dokkaew.wordpress.com/
  ดอกแก้ว นวดแผนไทย
  77/58 หมู่ 4 ศัลวิธานพลาซ่า เยื้องตลาดท่าน้ำนนทบุรี
  ถนนประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี.11000

  ตอบลบ
 166. ไม่ระบุชื่อ15 กรกฎาคม 2555 19:46

  ว่างงานมานาน พอมีทุนบ้าง สนใจอยากเรียนซ่อมรองเท้าและกระเป๋า ทีสอน อยู่แถวฝั่งธนบุรี มีสอนที่ไหนบ้างครับ ขอแนะด้วย ติดต่อ 081-1961274

  ตอบลบ
 167. ไม่ระบุชื่อ19 กรกฎาคม 2555 19:45

  เรามิกส์เรียนฟรีครับมีที่นี่ที่เดียวศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักรมีนบุรีใด้ของใช้ในบ้านของชำร่วยของขวัญป้ายบ้านเลขที่ระหว่างเรียนยังรับงานใด้อีกผมว่าเป็นวิชาที่น่าเรียนเป็นอาขีพที่ทำได้มีออเดอร์รองรับสนใจเชิญเลยครับเปิดคอร์สใหม่ต้นเดือนหน้าแล้วสมัครใด้เลยทุกวันผมเรียนอยู่ครับ

  ตอบลบ
 168. ข่าวประกวดชิงรางวัล ประกวดร้องเพลง ประกวดวาดภาพ ประกวดเรียงความ ประกวดงานเขียน ประกวดสื่อต่างๆ ติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่ http://contest-news.blogspot.com

  ตอบลบ
 169. อยากสวย อยากหล่อ มาศึกษาข้อมูลก่อนทำศัลยกรรมเสริมความงามกันก่อนดีไหม ศัลยกรรมเสริมจมูก ลดความอ้วน ทำคาง หรือตาสองชั้น

  รายละเอียดที่ http://surgery-thai.blogspot.com

  ตอบลบ
 170. ไม่ระบุชื่อ20 กรกฎาคม 2555 21:20

  ข้อมูลของกินอร่อยในจังหวัดต่าง ของกินอร่อยที่กรุงเทพ ของกินอร่อยที่เชียงใหม่ ของกินอร่อยที่ตลาดพลู รายละเอียด http://travel-gallery.blogspot.com

  ตอบลบ
 171. ไม่ระบุชื่อ23 กรกฎาคม 2555 03:27

  อาชีพเสริม อาชีพทำเงิน เริ่มต้นด้วย นวดแผนไทย นวดสปาไทย http://careermakemoney.blogspot.com/

  ตอบลบ
 172. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2555 04:37

  พี่หนูอยากทราบว่ามีเรียนการเย็บทำแบะปาดแบะไหมค่ะเพื่อเปิดร้านเองก่อนสินเดือนสิงหาก็เปิดร้านแล้วพอทราบไมค่ะถ้าทราบหนูรบกวนติดต่อหนูกลับทางเบอร์ 080-6515139 เพราะหนูไม่มีโอกาสมาเล่นคอมซักเท่าไหร่(ยิงเบอร์มาก้ไดเดียวโทรกลับ)ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะถ้าโทรกลับด่วนเวลามีน้อย

  ตอบลบ
 173. ไม่ระบุชื่อ9 สิงหาคม 2555 04:40

  ทุกคนพอทราบช้วยอัพเดตด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 174. อยากเียนตัดเสื้อผ้าสตรีอ่ะค่ะ
  เอาอะไปสมัครบ้างอ่ะค่ะ
  แล้วกำหนดอายุไหมค่ะ
  ถ้าสมัครตอนนี้ทันเรียนกันยายนไหมค่ะ
  ที่ตลาดมีนบุรีอ่ะค่ะ(จตุจักร2)

  ตอบลบ
 175. ไม่ระบุชื่อ24 สิงหาคม 2555 18:05

  อยากเรียนเย็บผ้าและออกแบบเสื้อผ้าค่ะ

  ตอบลบ
 176. ไม่ระบุชื่อ24 สิงหาคม 2555 18:11

  อยู่แถวรังสิตมีมั้ยค่ะค่าเรียนไม่แพงและจะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์

  ตอบลบ
 177. ไม่ระบุชื่อ27 สิงหาคม 2555 06:56

  รับสมัครพนักงานนวดแผนไทย
  ไม่เป็นหรือมีใจรักในด้านบริการยินดีสอนให้ฟรี
  และสามารถส่งไปต่างประเทศได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(ประเทศจีน)
  ส่วนแบ่ง 50/50 มีอาหารกลางงวันให้
  ร้านตั้งอยู่ที่หลังนิคมอุตสาหกรรมบางปูติดกับธนาคาร OUB ตรงข้ามกับเซเว่น
  สนใจติดต่อ คุณนา 087-0215916
  สามารถเข้าไปดูที่เฟสบุคได้ที่ supinna_31220@hotmail.com

  ตอบลบ
 178. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2555 21:13

  ตอนนี้โรงเรียนสอนนวดไทยที่บ่อนไก่จะเปิดสอน 4กันยายน 2555 สอนโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการนวด สอนดี ใส่ใจนักเรียน สนใจติดต่อ ครูนันท์นภัส จุดสามัคคี(ครูปุ้ย) 086-7823923

  ตอบลบ
 179. ไม่ระบุชื่อ31 สิงหาคม 2555 08:05

  ไม่ทราบว่าบ่อนไก่อยู่ตรงไหนคะ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าไม๊คะ

  ตอบลบ
 180. ไม่ระบุชื่อ2 กันยายน 2555 00:16

  ร้านลา โบนิต้า บาย เอส
  รับสมัครพนักงานนวด รายได้ดี เดินทางสะดวก 2 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ 1.ไม่จำกัดอายุ
  2.ต้องการรายได้ รักการบริการ มีความรับผิดชอบ
  3.ผ่านการฝึกฝนมาแล้ว
  รายได้ 1.มีประกันรายได้รายเดือน 9,000
  2.มีประกันสังคม
  3.มีเบี้ยขยัน
  4.ทิปส่วนตัว

  สนใจติดต่อ คุณตะ 089-8137788

  ตอบลบ
 181. ไม่ระบุชื่อ17 กันยายน 2555 03:03

  เสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้งค่ะ

  ตอบลบ
 182. ไม่ระบุชื่อ24 กันยายน 2555 20:40

  อยากทราบว่า มีการสอนเกียวกับ ซัก อบ รีบ บ้างไหมค่ะ
  ถ้ามีเปิดให้เรียนเมื่อไหร่ และค้าใช้จ่าย เท่าไหร่ค่ะ

  ตอบลบ
 183. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2555 03:33

  ศูนย์ฝึกอบรม กทม.สวนลุมพินี เปิดสอนคอมพิวเตอร์เบี้องต้น เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา9.00-14.00น. จบแล้วได้รับวุฒิบัตรของ กทม.
  อบรมฟรี เรียนในห้องแอร์
  เหมาะกับบุคคลที่ไม่เป็นคอมพิวเตอร์เลย และบุคคลที่มีพื้นฐานบ้างเล็กน้อย รับรองผลโดยอจ.ผู้สอน
  สถานที่สมัคและเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี
  ที่ตั้ง สวนลุมพินี ตรงข้ามเกาะลอยด้านถนนสารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครติดต่อสอบถาม
  โทรศัพท์ 0 2251 5849, 0 2251 5268
  เรียนในห้องแอร์ รีบสมัคด่วนรับจำนวนจำกัด

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2555 03:51

   เรียนมาแล้วครับ อจ.สอนดีใจเย็นมาก ขนาดผมไม่เป็นคอมเลย อจ.ยังสอนให้ทำโปรแกรมพื้นฐานได้ ลองเรียนดูนะครับ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ4 ตุลาคม 2555 03:58

   ไปเรียนมาแล้วครับ อจ.สอนดีมาก ใจเย็นสุดๆ ขนาดผมไม่เป็นคอมเลย อจ.ยังสอนให้ผมสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ ขอบคุณครับ
   ทอลองไปเรียนดูนะครับ เรียนห้องแอร์ด้วย

   ลบ